Định Mức Chỉ May Và Các Đường May Cơ Bản

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Bài viết này sẽ nói về định mức chỉ may và các đường may cơ bản. Khi tính định mức chỉ may thì các bạn chú ý: độ dày của vải là yếu tố để tăng thêm % định mức cho mỗi loại đường may.

Các ký hiệu trong bài viết:

NF: chỉ trên ( chỉ kim )

GF: chỉ dưới ( thoi xuốt, mỏ móc )

LF: chỉ đan ziczag phía trên.

Lưu ý: Chiều dài được tính từ đầu đến cuối đường may.
 photo 1_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 2_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 3_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 4_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 5_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 6_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 7_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 8_dinh muc chi,duong may co ban.png