Định Mức Chỉ May Và Các Đường May Cơ Bản

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Twin Brother-1

Bài viết này sẽ nói về định mức chỉ may và các đường may cơ bản. Khi tính định mức chỉ may thì các bạn chú ý: độ dày của vải là yếu tố để tăng thêm % định mức cho mỗi loại đường may.

Các ký hiệu trong bài viết:

NF: chỉ trên ( chỉ kim )

GF: chỉ dưới ( thoi xuốt, mỏ móc )

LF: chỉ đan ziczag phía trên.

Lưu ý: Chiều dài được tính từ đầu đến cuối đường may.
 photo 1_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 2_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 3_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 4_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 5_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 6_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 7_dinh muc chi,duong may co ban.png

 photo 8_dinh muc chi,duong may co ban.png