Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Tiếp tục loạt bài viết Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần 3.

Phần 3 này sẽ giới thiệu chức năng các lệnh trong Menu chi tiết mẫu -> Menu Piece. 

Người biên soạn Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design: Đoàn Hữu Trác