Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Twin Brother-1

Tiếp tục loạt bài viết Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần 3.

Phần 3 này sẽ giới thiệu chức năng các lệnh trong Menu chi tiết mẫu -> Menu Piece. 

Người biên soạn Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design: Đoàn Hữu Trác