Tạo Định Vị Nút Trong Lectra Modaris

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo định vị nút trong Lectra Modaris, đây chỉ là 1 trong số nhiều cách để tạo định vị. Chắc chắn có bạn còn có cách tốt hơn, mình biết điều đó. Kiến thức của mình còn ít nên nếu có thể mong sẽ được sự góp ý, chia sẽ thêm của mọi người.

Trong quá trình thao tác, mình có sử dụng các lệnh sau đây:

Intersection:  Tạo điểm giao giữa 2 đường khác nhau.

Division: Chia 1 đoạn thẳng thành nhiều phần bằng nhau.

Parallel: Tạo 1 đường song song với đường có sẵn.

Sequence Division: Chia 1 đường thẳng hoặc cong thành nhiều phần bằng nhau.

Marking: Thay đổi hình dạng của điểm định vị.

và một số lệnh khác……
 photo 3_zps9a2385a7.jpg

 photo 1_zps7bae9906.jpg

 photo 2_zpsa5512068.jpg
Để hiểu rõ hơn quá trình làm, xin mời các bạn xem video hướng dẫn tạo định vị nút trong Lectra Modaris dưới đây: