Hướng Dẫn Tạo Mã Hàng Mới Trong Lectra Modaris

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Các bước hướng dẫn tạo mã hàng mới trong Lectra Modaris mà mình sẽ hướng dẫn trong bài này là những thao tác mình thường hay làm hàng ngày. Bạn nào có các thao tác khác thì hãy chia sẽ với nhé !.

Bước 1 – Tạo bảng Size cho mã hàng mới ( nếu giống bảng Size có sẵn thì chọn lại thôi )

Về cách tạo bảng Size thì các bạn  có thể xem ở bài : http://www.congnghemay.info/2013/08/tao-bang-size-so-va-size-chu-trong-lectra-modaris/

Bước 2 – Tạo mới 1 folder ( thường thì đặt tên folder theo tên mã hàng )
 photo taomoimahanglectramodaris1_zpsa8f0fbc4.jpg

 

Bước 3 – Khởi chạy Modaris => File => Access paths ( để chọn đường dẫn lưu trữ mã hàng )
 photo taomoimahanglectramodaris2_zpsb517f85d.jpg

 

Bước 4 – Một cửa sổ Modaris hiện ra click đúp vào dòng Open Model => Xuất hiện cửa sổ Browse for Folder => chọn đường dẫn đến folder mã hàng mới tạo => OK => Click vào các biểu tường ” ! ” và ” !! ” => Ok
 photo taomoimahanglectramodaris3_zps0f607e8d.jpg

 

Bước 5 – Chọn Menu File => New => Xuất hiện cửa sổ => gõ đặt tên mã hàng mới vào dòng New model name => Enter
 photo taomoimahanglectramodaris4_zpsfe405339.jpg

 

Bước 6 – Chọn Menu Display => Chọn Size và Title block ( hiển thị cột Size và thông tin )
 photo taomoimahanglectramodaris5_zps02cfeb4c.jpg

 

Bước 7 – Bấm F7 => chọn Imp. EVT => add bảng Size vào.
 photo taomoimahanglectramodaris6_zps84540226.jpg

 

Bước 8 – Chọn Menu Sheet => New Sheet để tạo trang thiết kế mới cho các chi tiết.
 photo taomoimahanglectramodaris7_zpsdb24bc4d.jpg

 

Xong thì các bạn bắt đầu làm việc 😀

Để dể hiểu hơn xin mời các bạn xem video Hướng Dẫn Tạo Mã Hàng Mới Trong Lectra Modaris dưới đây: