Tùy Chỉnh Vị Trí Menu Thanh Công Cụ Trong Lectra Diamino

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Mặc định trong chương trình Lectra Diamino thì thanh công cụ được đặt tại vi trí bên phải của người làm, ví trí này cũng là quá thuận tiện và hợp lí rồi nhưng nếu các bạn muốn thay đổi thì vẫn được. Lâu lâu thay đổi tí cũng thú vị phải không ! ^_^
Để thay đổi vị trí thanh công cụ các bạn mở sơ đồ, vào Menu Tools, chọn Preferences….


Xuất hiện cửa sổ Preferences, các bạn chú ý chổ khung mũi tên màu đỏ mình đã đánh dấu ở hình dưới đây.


Đó là chổ để tùy chỉnh vị trí menu thanh công cụ trong Lectra Diamino.
Có 3 tùy chỉnh:
Hiển thị thanh công cụ ở bên phải
Hiển thị thanh công cụ ở bên trái
Hiển thi thanh công cụ ở vị trí bất kì, tùy chỉnh, kéo đi đâu thì nó nằm ở đó.
Sau khi chọn xong thì các bạn Ok để áp dụng thay đổi vào chương trình.
Với tùy chọn hiển thị thanh công cụ ở vị trí bất kì thì các bạn chú ý chổ có mũi tên đỏ mình đánh dấu ở hình dưới.


Đó là vị trí tùy chỉnh thay đổi kiểu hiển thị của thanh công cụ, có thể bố trí theo hàng dọc hoặc bố trí theo hàng ngang .