Tài Liệu Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật May Áo Vest Nam

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Tài Liệu Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật May Áo Vest Nam – Phòng Kỹ Thuật Tổng Công Ty May Nhà Bè.

Lưu ý:
Phải trải vải trước 24h trước khi cắt.
Khi cắt và giác sơ đồ phải đúng canh sợi.
Khi ủi tránh bị cấn bóng.
Toàn bộ nút đính bằng máy có thuyền.
Sản phẩm phải dò kim 100% và phải lưu trữ biên bản dò kim.