Short-cut Keys và Glossary Cơ Bản Phần Mềm CREACOMPO Toray-ACS

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

CREACOMPO là giải pháp phần mềm mà Toray-ACS đã phát triển trong nhiều năm.
CREACOMPO hổ trợ rất tốt cho những người làm trong nghành công nghiệp may mặc trong việc thiết kế, nhảy size, giác sơ đồ …vv, thể hiện tính sáng tạo trong công việc thông qua công nghệ tiên tiến của Toray-ACS.
Trong tài liệu này, chúng tôi giới thiệu cho bạn những Short-cut Keys và Glossary Cơ Bản Phần Mềm Pattern Magic, Marker Magic, Grading Magic, Trace Magic.