Chức năng Place Image Fabric-Trim-Edge Finish Gerber Accumark V10

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Các chức năng Place Image Fabric-Trim-Edge Finish là những chức năng mới được cập nhật trên trên phần mềm thiết kế thời trang 2D-3D Gerber Accumark V10.
Được sử dụng để thêm họa tiết vải, hình ảnh bất kỳ mong muốn vào chi tiết rập trên Gerber Accumark Pattern Design V10.

Fabric: thêm họa tiết vải vào chi tiết phân theo ký hiệu loại vải.
Trim: chèn Logo, hoặc đc sử dụng để làm minh họa nút v.v..
Edge Finish: họa tiết đường may, hoặc hình minh họa dây kéo v.v..
Hổ trợ các định dạng hình ảnh .png, .jpg, .tif, .bmp.
Thêm họa tiết nằm ở Menu Create => Image Place.
Chỉnh sửa thuộc tính họa tiết nằm ở Menu Edit => Image Properties.
Dịch chuyển, xoay họa tiết nằm ở Menu Modify => Image Move + Rotate.
Hoặc có thể thêm họa tiết vải trong bảng thống kê Model => Fabric Table Editor.

Bài này mình xin giới thiệu sơ lượt và cách sử dụng căn bản, các chức năng Place Image Fabric-Trim-Edge Finish trên phần mềm Gerber Accumark Pattern Design V10 qua video dưới đây:

Chúc các bạn thành công !