Articles Posted in the " tài liệu gemini " Category


  • Tạo Bảng Size Trong GeminiPatternEditor

    Để tạo bảng size cho file thiết kế mới hoặc chỉnh sửa bảng size đã có thì các bạn đều chọn các biểu tượng chức năng theo như hình phía dưới. Congnghemay.info xin gữi [...]