Articles Posted in the " Phần Mềm Thiết Kế Thời Trang Gemini " Category

  • Gemini Porta Version USB

      Gemini CAD version Porta chạy trực tiếp trên usb không cần cài đặt – Ver bỏ túi Gồm 2 modun: + Gemini Pattern Editor: Thiết kế rập, chỉnh rập, nhảy size + Gemini […]