Hướng Dẫn Tạo Model Và Order Trong Gerber AccuMark Explorer-Phần 2

Các bạn xem phần 1 Hướng Dẫn Tạo Model Và Order Trong Gerber AccuMark Explorer tại: 2 – Tạo bảng tác nghiệp Order: Trong giao diện của phần mềm quản lý hệ thống -> Trái chuột chọn ổ đĩa , chọn miền lưu trữ -> Trái chuột -> Click Chú ý: Kiểm tra đơn vị khi thiết lập tác nghiệp giác sơ đồ tại thanh tiêu đề nếu chưa đúng thì chọn lại đơn vị khi lập tác nghiệp sơ đồ cắt như sau -> trong giao diện của phần mềm -> Click trái … Đọc tiếp Hướng Dẫn Tạo Model Và Order Trong Gerber AccuMark Explorer-Phần 2