Cách Nào Giác Sơ Đồ Vải Lỗi Sợi Trên Lectra Diamino ?

Trong quá trình sản xuất đôi khi chúng ta hay gặp phải những cây vải bị lỗi sợi ngang hoặc lỗi sợi dọc thì người giác sơ đồ sẽ có nhiệm vụ giác tránh những đoạn bị lỗi đó ra để tận dụng tiết kiệm mà không phải bỏ cả cây vải đó đi. Đối với nhiều người chưa biết thì cách làm thông thường là phải giác tay để tránh các lỗi đó, còn với mình thì mình thường giác Automatic 1 trong 3 cách sau: Cách 1: Sử dụng Lectra Marker Manager V6R1: Đây là phương pháp tối … Đọc tiếp Cách Nào Giác Sơ Đồ Vải Lỗi Sợi Trên Lectra Diamino ?