Gerber Pattern Design: Cách Sử Dụng Các Lệnh Đo Thông Số Measure

Gerber Pattern Design: Cách Sử Dụng Các Lệnh Đo Thông Số Measure Chắc chắn ai làm rập, hay chỉnh sửa rập, các lệnh đo thông số là thứ không thể thiếu được rồi.Nếu không có các lệnh đo thông số, bạn không thể nào biết được rập bạn đang làm ra hay chỉnh sửa có thông số bao nhiêu.Bài này, mình xin chia sẽ căn bản cách sử dụng các lệnh đo thông số trên phần mềm Gerber Pattern Design để các bạn tham khảo.Trên các phiên bản Gerber Pattern Design V8, các lệnh đo thông số nằm ở Menu … Đọc tiếp Gerber Pattern Design: Cách Sử Dụng Các Lệnh Đo Thông Số Measure