SS-Automatic Gerber Version 2.5.1 Full

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Twin Brother-1

SS-Automatic™ là phần mềm giác sơ đồ tự động chuyên nghiệp hàng đầu thế giới do New Zealand phát minh. SS-Automatic™ đã ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp may mặc và thời trang toàn cầu. Nhờ sử dụng những thuật toán thông minh SS-Automatic™ luôn tạo ra các sơ đồ có hiệu suất sử dụng vải cực cao, trong khoảng thời gian ngắn nhất. SS-Automatic™ cho hiệu suất sử dụng vải vượt trội hơn cả các sơ đồ do người làm.

Link Download SS-Automatic Gerber Version 2.5.1 Full: Link update 9/7/2015

 

Video Hướng Dẫn Cài Đặt SS-Automatic Gerber Version 2.5.1 Full.