Danh mục: Chia Sẻ Học Optitex

Tổng hợp các bài chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm, thủ thuật sử dụng phần mềm thiết kế thời trang, giác sơ đồ vi tính Optitex.

Cài Đặt Bảng Nhập Rập Số Hóa Digitizer Trong Optitex

Bảng nhập rập số hóa Digitizer là thiết bị sử dụng để nhập rập giấy vào phần mềm Optitex PDS.Thiết bị bao gồm chuột nhập dữ liệu và bảng nhập số hóa.Thiết bị có kiểu hình dạng như hình dưới. Ngoài ra còn có thiết bị nhập rập số hóa như: chụp rập PhotoDigitizer, Scan Digitizer…Trên …

Chia Sẽ Miễn Phí License Optitex V10-V11-V12-V15-V17-V18-V19

Mình thấy khá nhiều bạn sử dụng phần mềm thiết kế thời trang Optitex hay bị tình trạng hỏng License của phần mềm.Nghĩa là đang sử dụng, tự dưng nó báo lỗi, không thể mở chương trình được nữa.Muốn tiếp tục sử dụng cần tạo lại License cho phần mềm. Việc tạo file License này cần …