Danh mục: Chia Sẻ Học Optitex

Tổng hợp các bài chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm, thủ thuật sử dụng phần mềm thiết kế thời trang, giác sơ đồ vi tính Optitex.

Optitex 15 Download Setup Only Full

Optitex Supported Operating Systems The following table lists the various operating systems Optitex supports according to the Optitex version: Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows 7 Windows 8 Version 10 Service Pack 3 (includes Windows Installer 2.0) recommended. Service Pack 2 and. Windows Installer 3.0 (included in Service Pack 2) recommended Service …