Danh mục: Chia Sẻ Học Optitex

Tổng hợp các bài chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm, thủ thuật sử dụng phần mềm thiết kế thời trang, giác sơ đồ vi tính Optitex.

Shortcut Keys Sử Dụng Trong OpTitex PDS-Marker-3D

PDS:Shortcut Keys Marker:Shortcut Keys 3D:Shortcuts Keys Key Action Ctrl+F Return to last Flattening tool Shift+F While in Tension Map mode open the Map Options window V Look At Selection Insert Add circumference measure Ctrl+ Arrows (Circumference Disk selected) Move circumference Left/Right arrows Rotate Model Up/Down arrows Zoom In/Out Home Zoom All End Single Simulation Step Ctrl …