Optitex 3D-Hướng Dẫn Sử Dụng Căn Bản Tạo Mẫu 3D

Có khá nhiều bạn đang sử dụng Optitex và muốn học thêm phần Optitex 3D nhưng lại chưa biết căn bản, nên khá khó khăn trong vấn đề tự học phần 3D. Tài liệu 3D Optitex mình cũng đã chia sẽ tại site, các bạn tìm kiếm ở ô tìm kiếm là sẽ có link tải. Hoặc có thể tham khảo tại Optitex Help Online.

Optitex 3D-Hướng Dẫn Sử Dụng Căn Bản Tạo Mẫu 3D 1

Bài viết này mình xin chia sẽ cho những bạn đang muốn tự học 3D Optitex những kiến thức căn bản nhất để dể dàng tiếp thu hơn.
Để khởi động phần 3D trên Optitex các bạn vào Menu View > 3D Windows hoặc bấm phím tắt số 7.
Một số phím tắt trong 3D cần ghi nhớ.

Keyboard Shortcut     Action
Shift Move multiple pieces in 3D window.
Shift+F While in Tension Map mode open the Map Options window
V Look At Selection
Insert Add circumference measure
Left/Right arrows Rotate Model
Up/Down arrows Zoom In/Out
Home Zoom All
Ctrl + Alt + Space Collision Dialog (For Selected Piece)
Delete Delete Selected Piece
Shift + T Add Text
Ctrl + Shift + O Invert Selection
Ctrl + Alt + Shift + H Launch ‘About My 3D View ‘ Dialog
Alt+Right Click Navigation options
Page Up/Down Rotate ‘camera’ – change Model view (front, side, up)
Ctrl+T Hide/Disable Textures (for Model and Cloth)
Escape Use Esc Key to set Working Area as Active Window to be able to use the Working Area shortcuts
Ctrl+ Arrows Move cloth on X,Y axis (Cloth selected Before Simulation)
Ctrl + Z Undo
Ctrl + U Redo
Ctrl +Y Refresh (smoothing/pins)

Cách sử dụng chuột trong phần 3D.

Optitex 3D-Hướng Dẫn Sử Dụng Căn Bản Tạo Mẫu 3D 2

To select a piece in 3D, press Ctrl and keep it pressed while moving pieces.

Press Ctrl and left click, to move the pieces around. (LEFT RIGHT)

Press Ctrl and right click to move the pieces IN and OUT. (UP DOWN)

Press SHIFT and Right/Left together to rotate the pieces LEFT and RIGHT (MOVE UP DOWN)

Press CTRL and Right/Left together to rotate the pieces IN and OUT (LEFT RIGHT)
Nội dung căn bản mình sẽ hướng dẫn gồm có:
* Mở rập cần tạo 3D Optitex.
* Thiết lập Location cho các chi tiết.
* Stitch các chi tiết với nhau (lưu ý cần phải Stitch theo chiều kim đồng hồ từ trái qua phải, trên xuống dưới, dưới lên trên)
* Simulating chi tiết lên mẫu 3D.
* Shader Manager.
* High Quality Rendering/Photorealistic 3D/Lighting Editor/Save Image 360 Degrees.
Xin mời các bạn xem video Optitex 3D-Hướng Dẫn Sử Dụng Căn Bản Tạo Mẫu 3D dưới đây để hiểu rõ hơn.

Chúc thành công !

5/5 - (8 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
2 Bình Luận cho “Optitex 3D-Hướng Dẫn Sử Dụng Căn Bản Tạo Mẫu 3D”
  1. hằng

Bình Luận Bài Viết