Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS

Trước khi nhảy Size cho chi tiết rập trong Optitex PDS, các bạn cần tạo bảng Size cho bộ rập đang làm trước.
Cách tạo bảng Size trong Optitex PDS các bạn tham khảo ở bài: https://www.congnghemay.info/2021/02/cach-tao-bang-size-trong-optitex-pds/

Mở Grading Table, chọn điểm cần nhảy Size trên chi tiết rập => điền thông số bước nhảy trục X/Y vào bảng Grading Table để thực hiện nhảy Size.

Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 1

Bấm chuột phải vào khu vực thanh công cụ, chọn Grading để mở Menu Toolbar các lệnh nhảy Size trong Optitex PDS.

lenh-nhay-size-trong-optitex-pds

-Previous/next grading point Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 2: dùng công cụ này để chọn điểm nhảy size thay vì dùng chuột.
-Copy and paste grading Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 3: sao chép và dán tọa độ thông số bước nhảy điểm này qua điểm khác (lệnh này sao chép cả trục X và Y).
-Paste relatively Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 4: dán tương đối.
-Shift + X Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 5: dán thông số tọa độ điểm nhảy size theo trục X.
-Shift + Y Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 6: dán thông số tọa độ điểm nhảy size theo trục Y.
-Paste diagonal distance Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 7: dán theo tọa độ trục xéo.
-Clear Grading Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 8: xóa thông số tại điểm nhảy Size.
-Clear X Grading Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 9: xóa thông số tọa độ điểm nhảy Size trục X.
Clear Y Grading Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 10: xóa thông số tọa độ điểm nhảy Size trục Y.
-Flip X Grading Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 11: lật tọa độ tại điểm nhảy Size theo trục X.
-Flip Y Grading Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 12: lật tọa độ tại điểm nhảy Size theo trục Y.
-Equal X Grading Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 13: bước nhảy theo trục X bằng nhau giữa các Size.
-Equal Y Grading Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 14: bước nhảy theo trục Y bằng nhau giữa các Size.
-Grade proportional Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 15: tạo bước nhảy dựa vào 2 điểm đã nhảy trước (2 điểm chính). Giá trị của các điểm được xác định bởi giá trị và khoảng cách của 2 điểm chính.
Thực hiện lệnh Grade proportional gồm 3 bước: đầu tiên chọn điểm thứ 1, sau đó chọn điểm thứ 2( nhớ chọn theo chiều kim đồng hồ). Cuối cùng chọn điểm hoặc nhiều điểm ở giữa 2 điểm chính.

Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 16

-Graded nest Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 17: tạo lồng Size cho chi tiết rập từ các chi tiết Size đơn, tham khảo ở bài: https://www.congnghemay.info/2021/01/tao-rap-long-size-trong-optitex-pds-tu-rap-size-don/
-Stack point Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 18: dồn rập theo điểm.
Cách thực hiện lệnh Stack point: Chọn điểm cần dồn rập => chọn lệnh Stack point => chọn trục tọa độ cần dồn.

Các Lệnh Nhảy Size Trong Optitex PDS 19
5/5 - (5 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết