Tài Liệu Giáo Trình Hướng Dẫn Nhảy Size Tự Động Lectra Modaris

– Mở mã hàng trong Modaris

– Vào F6, bấm chọn chức năng Launch Easy Grading

– Tùy theo qui ñịnh của bảng thông số mà những chi tiết nào có liên quan chung

thông số chẳng hạn như: thân trước, thân sau, tay hoặc chân cổ với lá cổ sẽ có cách nhảy

riêng ñể nhảy ñúng theo thông số ñược cho. Chọn các chi tiết bằng Sheet Sel, sau ñó kích

hoạt Launch Easy Grading, bấm chọn một trong các chi tiết chỉ ñịnh.

– Ngoài ra có thể chọn hết các chi tiết của mã hàng, chỉ cần bấm chọn trang mã

hàng

– Trình bày cửa sổ như sau:
 photo nhaysizetudong_zps7b225fbb.jpg

– Toàn bộ các vùng trong cửa sổ có thể di chuyển, mở rộng hoặc thu nhỏ   bằng

cách dùng chuột chỉ vào thanh giới hạn của từng vùng ñể làm

– Vùng trình bày chi tiết là vùng thể hiện những chi tiết mặt nạ và chi tiết thực tế sẽ

ñược xử lý nhảy tự ñộng. ðể xem hoặc kiểm tra cần sử dụng các biểu tượng sau:

+  Zoom in: phóng to vùng trình bày chi tiết

+  Zoom out:  thu nhỏ vùng trình bày chi tiết

+  Zoom to all: trình bày toàn bộ chi tiết ñược khai báo

 

Link Tài Liệu Giáo Trình Hướng Dẫn Nhảy Size Tự Động Lectra Modaris ( Easy Grading For Modaris Lectra ):

[sociallocker] Download Documents Easy Grading Lectra Modaris Auto Full Here [/sociallocker]

Chú Ý: CHức năng này chỉ những chương trình Lectra Modaris bản quyền hoặc **** full chức năng thật sự mới có thể hoạt động và sử dụng được.

5/5 - (1 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
One Response cho “Tài Liệu Giáo Trình Hướng Dẫn Nhảy Size Tự Động Lectra Modaris”
  1. Nguyễn sáng

Bình Luận Bài Viết