Kỹ Thuật May Dây Khóa Kéo Quần

Kỹ Thuật May Dây Khóa Kéo Quần Kiểu May Chồng.

Kỹ Thuật May Dây Khóa Kéo Quần 1

a: Nẹp cửa quần (hình 1).
Dựa vào đường cửa quần để vẽ và cắt nẹp cửa quần.
AB = 4cm.
AC = 20cm (tuỳ ý và tuỳ theo độ dài của dây kéo).
CD = 3cm.

b: Đáp khóa kéo (hình 2).
Có thể vẽ 2 miếng dạng cong hoặc 1 miếng vải gấp đôi theo dạng thẳng.
AB = 4cm.
AC = 20cm (tuỳ theo độ dài của dây kéo).
CD = 3cm.

Kỹ Thuật May Dây Khóa Kéo Quần

a: May Miếng Đáp.
-Nếu dùng 2 miếng thì may lộn cạnh ngoài. Nếu dùng một miếng vải gấp đôi thì nếp gấp nằm ngoài.
-Đặt dây kéo lên sát cạnh trong của miếng đáp.
-May dính một nhánh của khoá kéo vào miếng đáp (hình 3).
-Gấp mép cửa quẩn bên trái và đặt lên miếng đáp sao cho nếp gấp của cửa quần nằm cách răng cưa của dây khóa kéo 2mm. May diễu một đường sát nếp gấp của vải (hình 4).

Kỹ Thuật May Dây Khóa Kéo Quần 2

b: May Nẹp Cửa Quần.
-Áp dụng đường may lộn một lần, ráp miếng nẹp cửa quần vào cửa quần bên phải (hình 5), (hình 6).
-Ủi sát mép đường may (hình 7).

Kỹ Thuật May Dây Khóa Kéo Quần 3

c: May Dây Kéo.
Đặt 2 thân trước nằm chống lên nhau, mặt phải úp vào nhau. Thân bên phải nằm chồm lên cửa quần bên trái 1cm ở phía trên lưng và 2mm ở phần cuối dây kéo (hình 8).
-May đường chỉ thưa để cố định 2 thân quần. May ráp vòng đáy thân trước từ điểm cuối cửa quần đến hết vòng đáy thân trước (hình 9).

Kỹ Thuật May Dây Khóa Kéo Quần 4

-Vē lên cửa quần bên phải một đường thẳng cách cửa quần 2,5cm, đầu dưới vẽ cong và chấm dứt tại điểm cuối cửa quần.
-May ráp nhánh bên mặt của dây kéo vào thân quần nằm trên (hình 10).
-Trải 2 thân trước ra và may lên cửa quần bên phải theo đường mới vẽ. Đường may này phải may đè lên nẹp cửa quần. Tháo đường chỉ thưa để mở dây kéo (hình 11).

Kỹ Thuật May Dây Khóa Kéo Quần 5
5/5 - (2 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết