Xuất In HPGL Trực Tiếp Trên Lectra DiaminoV6 Vào Thư Mục Chỉ Định

Xuất In HPGL Trực Tiếp Trên Lectra DiaminoV6 là một mẹo nhỏ để giúp các bạn thuận tiện hơn, nhanh hơn trong quá trình làm việc.Những ai sử dụng phần mềm giác sơ đồ vi tính Lectra Diamino đều biết trên phần giác sơ đồ Lectra Diamino MarkerMaking có hổ trợ xuất in sơ đồ đang …

Perimeter not closed. Cannot create new piece Khi Trace Piece Trên Gerber Pattern Design

Khá nhiều bạn sử dụng Gerber Accumark V9-V10-V11-V12-V13-V14 hỏi mình về thông báo lỗi Perimeter not closed. Cannot create new piece khi sử dụng chức năng Trace Piece để bóc tách chi tiết rập trên phần mềm Gerber Accumark Pattern Design.Thông báo lỗi này nó liên quan đến 1 chức năng mới của Gerber Accumark Pattern …
Link with us
Game bài đổi thưởng