Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Walking Patterns Trong Gemini Pattern Editor

Chức năng Walking Patterns trong chương trình Gemini Pattern Editor là chức năng được sử dụng để lăn khớp các đường lắp ráp của các chi tiết.
Để bắt đầu sử dụng chức năng này thì các bạn chọn chức năng Measure and check tool, rồi chọn chức năng Walking Patterns, chọn lần lượt các điểm theo thứ tự như hình dưới đây:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Walking Patterns Trong Gemini Pattern Editor 1
Sẽ xuất hiện cửa sổ Walking patterns như dưới:

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Walking Patterns Trong Gemini Pattern Editor 2

  • Walking step: khoảng cách di chuyển khi 2 chi tiết lăn trên đường lắp ráp.
  • Notch: lăn theo dấu bấm.
  • Point: lăn theo điểm
  • Biểu tượng < và > : cho lăn tự động, chỉnh khoảng cách ở Walking step nhỏ để 2 chi tiết lăn tự động chậm.

Xin mời các bạn xem video dưới đây để dể hiểu hơn nhé ^_^

5/5 - (1 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Bình Luận Bài Viết