Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3

Gemini Pattern Editor là một trong 4 gói cơ bản của Hệ thống phần mềm GeminiCAD. Đây là công cụ hỗ trợ người sử dụng trong việc Thiết kế rập mẫu, Nhảy size, Chỉnh sửa, Kiểm tra và Lập bảng tài liệu kỹ thuật (chỉ có ở GeminiCAD). Các công cụ hỗ trợ trong phần mềm này khá đa dạng và dễ dàng vận dụng. Bên cạnh đó, giao diện được trình bày khá đơn giản nên không mất nhiều thời gian để thích nghi và vận dụng.

GEMINI PATTERN EDITOR – THANH CÔNG CỤ ĐIỂM – SHAPE TOOL

Gemini Pattern Editor

Biểu tượng: Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 1

 • Điểm ngoại vi là điểm nằm trên đường chu vi của chi tiết
 • Điểm nội vi là điểm nằm bên trong chu vi của chi tiết
 • Thay đổi điểm nhảy size => đường & điểm thuộc đường thay đổi theo
 • Thay đổi điểm thuộc đường => đường thay đổi theo nhưng điểm nhảy size không thay đổi
 • Thay đổi đường => tất cả các điểm không thay đổi
 1. Làm kín Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 2 ( nối thêm) 2 điểm cuối chưa khép kín trong quá trình tạo mẫu.
 • Chọn 2 điểm đang hở => kích công cụ => 2 điểm sẽ nhập thành 1 điểm
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 3
 1. Tách 1 điểm thành 2 điểm hở Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 4 :
 • Chọn điểm cần tách => chọn công cụ => điểm chọn đã thành 2 điểm => CT đổi thành màu trắng => nhấn giữ chuột trái kéo rời ra để kiểm tra ( hình trên)

3. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 5 Qui định điểm trên đường cong thuộc về góc.

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 6
 1. Biến đường cong thành đường thẳng. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 7
 • Chọn đường cong muốn chuyển thành đường thẳng => nhấn công cụ.
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 8
 1. Biến đường thẳng thành đường cong Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 9
 • Thao tác tương tự công cụ số 4 (hình trên)
 1. Xuất điểm nằm trên đoạn thẳng thành điểm nằm trên cung tròn ( Xuất đường gẫy khúc thành cung tròn đều) Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 10
 • Quét chọn 3 điểm của đường gẫy khúc => nhấn công cụ.
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 11
 1. Sửa nhiều đoạn gấp khúc thành đường cong Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 12
 • Quét chọn nhiều đoạn gẫy khúc => nhấn công cụ ( hình trên )
 1. Thêm điểm ngoại vi Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 13 ( điểm nằm trên đường chu vi của CT).
 • Chọn vị trí muốn thêm điểm => kích công cụ => nhập toạ độ của điểm vào 1 trong 2 ô X hoặc Y
 • Kích đúp (Double Click) vào vị trí muốn thêm => cũng tạo thêm điểm (hình dưới)
 • Công cụ này ít sử dụng vì nó thêm điểm tự do => khó xác định khoảng cách => không nên sử dụng
 1. Xoá điểm ngoại vi. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 14
 • Chọn điểm cần xoá => kích công cụ hoặc kích đúp vào điểm cần xoá đều giống nhau nhưnh sẽ nhanh hơn (hình dưới )
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 15
 • Sau khi thêm điểm vào đường chu vi => mặc định của phần mềm thì đó là điểm nhảy Size (Grade Point) => ta có thể chuyển đổi qua lại giữa 2 loại điểm nhảy size có màu đỏ (Grade Point) & điểm thuộc đường có màu xanh (Curve Point) bằng cách tích (làm dấu) vào qui định như hình dưới
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 16
 1. Chỉnh thẳng hàng nhiều điểm theo phương nằm ngang. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 17
 • Nhấn giữ phím Shift chọn 2 hay nhiều điểm => kích công cụ => các điểm đã chọn sẽ nằm trên 1 trục // với trục X (điểm chọn cuối cùng là điểm cố định => các điểm khác sẽ di chuyển theo )
 • Sau khi điều chỉnh : thông số của chi tiết sẽ thay đổi.
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 18
 1. Chỉnh thẳng hàng nhiều điểm theo phương thẳng đứng. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 19
 • Thao tác tương tự c.cụ số 10.
 1. Chỉnh thẳng hàng nhiều điểm theo phương tự do. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 20
 • Thao tác tương tự nhưng điểm chọn đầu & cuối sẽ cố định => các điểm khác di chuyển theo.
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 21
 1. Xoay cạnh chi tiết theo trục X hoặc Y. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 22
 • Chọn 2 điểm của 1 cạnh cần xoay song song với trục X hoặc Y => kích nét sổ => chọn kiểu xếp.
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 23

*Sau khi xoay thông số chi tiết không thay đổi

 1. Chia đoạn thẳng Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 24 (cong) thuộc về chu vi của CT thành nhiều đoạn = nhau.
 • Chọn đoạn (đoạn được chọn sẽ hiện màu đỏ) cần chia => chọn công cụ => nhập số đoạn cần chia vào hộp thoại mới hiên ra
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 25
 1. Xuất góc thành cung tròn. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 26
 • Chọn góc cần xuất thành cung tròn => nhấn công cụ => nhập bán kính của cung vào hộp thoại mới hiện => Accept
 1. Xoay ( đóng hoặc mở ) nhiều điểm quanh một điểm. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 27
 • Quét chọn những điểm cần xoay => nhấn giữ Shift chọn điểm gốc (điểm cố định) => chọn công cụ => nhập góc sẽ xoay vào hộp thoại (Lưu ý: ngược chiều kim đồng hồ là phải ghi dấu Âm (-) trước số) => Ok
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 28
 1. Thêm 1 điểm ngoại vi có khoảng cách với 1 điểm cho trước. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 29
 • Công cụ này sẽ được ứng dụng thường xuyên trong quá trình thết kế
 • Chọn chi tiết => chọn điểm làm chuẩn => chọn công cụ => nhập thông số vào hộp thoại => Accept
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 30
 1. Tạo điểm mới có khoảng cách theo tỷ lệ % với 2 điểm cho trước. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 31
 • Chọn 2 điểm cần thêm điểm => kích công cụ => nhập thông số (%) vào hộp thoại =>Accept
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 32
 1. Thay đổi hình dáng (làm phình ra) của chi tiết=2 điểm cho trước. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 33
 • Chọn công cụ =>chọn điểm sẽ biến đổi thêm=> chọn điểm cố định => Apply => nhập thông số vào hộp thoại ( công cụ này không có giá trị Âm) => Accept
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 34

20. Thay đổi hình dáng chi tiết = 4 điểm ngoại vi cho trước. Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 35

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 36
 • Chọn CT => chọn công cụ => chọn điểm cố định thứ nhất => chọn điểm cố định thứ 2 => chọn
  điểm sẽ trùng về điểm thứ nhất => chọn điểm sẽ trùng về điểm thứ hai ( hình trên )

21. Uốn cong một đoạn của 1 cạnh của chi tiết=một khoảnh cách.Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 37

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 38
 • Chọn chi tiết => chọn công cụ => chọn đoạn sẽ uốn về phía đối diện => chọn đoạn bị uốn => chọn cạnh cố định => nhập thông số vào hộp thoại mới hiện => Ok
 1. Sửa đường bị lỗi = đường chuẩn cho trước Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 39 : Ứng dụng này dùng 1 đường chuẩn thay cho đường bị lỗi ( hai đường này giống nhau )
  Ví dụ: 2 cái tay áo: một tay bị lỗi đường cong . Kích vào nét sổ => Công cụ này có 2 chức năng :
 • Extra french curve: xuất đường chuẩn.
 • Chọn chi tiết có đường chuẩn => kích nét sổ => chọn Extract french curve => chọn 2 điểm trên đường cong chuẩn & 1 đoạn bất kỳ trên đường cong đó => Đặt tên cho đường vừa xuất (vong nach) vào hộp thoại mới hiện => Ok => Ok tiếp vào hộp thoại mới.
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 40
 • Add french curve: Thay đường bị lỗi = đường chuẩn.
 • Chọn chi tiết bị lỗi => kích nết sổ => chọn Add french curve => chọn 2 điểm & 1 đoạn bất kỳ tại đường cong này => chọn tên đường cong đã Extract trước đó (vong nach) => chọn FlipX hoặc FlipY để đường cong bị lỗi đã sửa đúng => Ok
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 41
 1. Tạo thêm một phần đối xứng cho chi tiết có sẵn Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 42 (để dễ hiểu công cụ 24 ta làm công cụ 26 trước).
 • Chọn chi tiết => chọn c.cụ => chọn 2 điểm (2 & 3) lấy trục đối xứng => chọn điểm 4
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 43
 1. Nhìn và chỉnh sửa một phần đối xứng của chi tiết: Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 44
  Công cụ này ứng dụng để tạo lớp trong của chi tiết dài hơn lớp ngoài để sản phẩm sẽ êm sau khi lắp ráp ( ví dụ: tạo Ve của áo gió) cũng gồm 2 công công đoạn:

24.1 – Khai báo hình chiếu (phần đối xứng) để chỉnh sửa:

 • Kích nét sổ của công cụ => chọn Declare projection => chọn 2 điểm (1 & 2) => chọn cạnh ngoại cùng của chi tiết (3)
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 45

24.2 – Chỉnh sửa hình chiếu:

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 3 46
 • Thông thường ta chỉnh điểm số 2′ hơi dài hơn điểm số 2 vài mm để sau khi may sản phẩm sẽ êm.
Đánh Giá Nội Dung Bài Viết

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Bình Luận Bài Viết