Hướng Dẫn Sử Dụng Block Fuse Trong Gemini Nest Expert

Block Fuse được áp dụng khá nhiều trong các sơ đồ đi cụm, canh sọc đơn giản… lợi thế là sau khi Bock Fuse các chi tiết thì có thể sử dụng chức năng chạy tự động được. Trong các chương trình Lectra Diamino, Gerber Marker Making… đều có chức năng này. Và Gemini Nest Expert cũng không ngoại lệ.
Các bạn có thể tham khảo chức năng Block Fuse trong Lectra Diamino ở bài: https://www.congnghemay.info/2013/08/huong-dan-su-dung-chuc-nang-block-fusing-cua-lectra-diamino/
Để sử dụng chức năng này trong Gemini Nest Expert thì lúc bắt đầu giác sơ đồ, các bạn chọn các chi tiết cần tạo Block Fuse rồi đưa xuống vùng giác, ghép chúng lại với nhau theo cụm.
Xong thì giữ phím Shift rồi trái chuột các chi tiết trong cụm, hoặc các có thể trái chuột quét chọn hết vùng chi tiết đó.
Chọn chức năng Group Selected patterns ( Ctrl + G ).

Hướng Dẫn Sử Dụng Block Fuse Trong Gemini Nest Expert 1
Xuất hiện đường viền màu đỏ xung quanh cụm chi tiết vừa chọn. Vạy là hoàn thành tạo Block Fuse rồi đó. Thực hiện tương tự với các cụm chi tiết khác.

Hướng Dẫn Sử Dụng Block Fuse Trong Gemini Nest Expert 2
Để xóa bỏ Block Fuse của cụm chi tiết thì chọn chức năng Ungroup ( Shift + Ctrl + G ).
Xin mời các bạn xem video để dể hiểu hơn cách sử dụng chức năng này nhé.

Nguyên văn hướng dẫn trong tài liệu tiếng Anh.
Part of the pieces on a marker can be grouped specifically to facilitate the thermal bonding. Thus, you must select all pieces for thermal bonding then you must click on „Group the selected pieces for thermal bonding” button.
Pieces that must be grouped for thermal bonding must obey the same rules: to be valid placed on a marker, to have the same shrink and to be tangent altogether.
The contour that limits this piece group from the other pieces on the marker can be of two types: complex or simple. The simple contour is rectangle-like and contains all pieces in the group. The complex contour follows with high accuracy the contour for the pieces placed at the group edge. A group contour can be set in the « Piece properties » table in the « Th. Bd. contour. » column, on the row that corresponds to the group.
When you print this kind of pieces group on a plotter, they will be separated or not with a contour from the other pieces. When you export this group for a cutter, the pieces in the group can be cut as group or individually, following each piece contour, according the settings defined by the user in the cutter export window.

Hướng Dẫn Sử Dụng Block Fuse Trong Gemini Nest Expert 3

You can set more than one group for thermal bonding on a marker. Pieces in a thermal bonding group will behave as a single piece during nesting optimization. Thus, a thermal bonding group will respect the restrictions, the contraction and the cut allowances for the pieces in the group.
Attention! During automatic nesting, the groups will not rotate nor flip except the situation when the pieces have their own restrictions. Otherwise, the nesting process can be impaired.

5/5 - (1 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết