Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh – Phần 1

Gemini Pattern Editor là một trong 4 gói cơ bản của Hệ thống phần mềm GeminiCAD. Đây là công cụ hỗ trợ người sử dụng trong việc Thiết kế rập mẫu, Nhảy size, Chỉnh sửa, Kiểm tra và Lập bảng tài liệu kỹ thuật (chỉ có ở GeminiCAD).

Gemini Pattern Editor

Các công cụ hỗ trợ trong phần mềm này khá đa dạng và dễ dàng vận dụng. Bên cạnh đó, giao diện được trình bày khá đơn giản nên không mất nhiều thời gian để thích nghi và vận dụng.

Giao diện: Màn hình giao diện Gồm có 9 công cụ chính, trong mỗi công cụ chính có nhiều công cụ con.

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 1

Phần 1: Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh Thanh Công Cụ STAND ( Công Cụ Dùng Chung ).

 1. New Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 2 : Tạo trang mới để thiết kế
 1. Open Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 3 : Mở File định dạng *.gem đã có sẵn (đã lưu từ phần chụp rập hoặc đã thiết kế bằng GeminiPattern Editor) để chỉnh sửa…(Lưu ý: chỉ dùng Open để mở file có đuôi định dạng *.gem)
 1. Save Project Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 4 : Lưu file (có thể lưu File sau khi thiết kế ở bất cứ chỗ nào ta muốn)
 • Sau khi thiết kế, chỉnh sửa xong => Chọn công cụ => chọn đường dẫn (vị trí) sẽ lưu. VD: D:\KhachHang\TênKhachHang\ĐơnHàng\Mã hàng.
 • Save as Project: Tương tự như Save (tham khảo hình bên dưới)
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 5
 1. Cut Pattern Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 6 Cắt bỏ bớt (một hoặc nhiều chi tiết)
 • Chọn chi tiết (Click trái chuột vào chi tiết) cần cắt bỏ => chọn công cụ => Chi tiết đã được cắt bỏ
 • Muốn chọn nhiều chi tiết => nhấn giữ phím Shift => click chuột trái vào những chi tiết cần chọn
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 7
 1. Copy the selected piece into the clipboard Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 8 : Copy chi tiết lựa chọn vào Clipboard
  -Chọn chi tiết cần Copy => Click công cụ copy
 1. Paste From Clipboard Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 9 : Dán chi tiết từ Clipboard
  -Chọn File cần dán chi tiết vào => kích công cụ dán => chi tiết vừa chọn ở công cụ 5 được dán vào
  File khác hoặc thêm vào chính File đang thiết kế.

7. Print the project technical sheet Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 10 : Xuất in ra máy in mini

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 11
 1. Print patterns on a plotter Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 12 : Xuất in ra máy in khổ lớn
 • Chọn chi tiết cần in => thao tác theo hình dưới:
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 13

9. Undo (Cancel last operation) Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 14: Huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện

 1. Redo (Remake last canceled operation): Lấy lại thao tác vừa huỷ bỏ (ngược lại của công cụ
  Undo)
 • Hai công cụ Undo & Redo => giống Undo & Redo trong Word hoặc Excel
 1. Show / Hide Pattern Name Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 15 : Hiện / ẩn tên chi tiết
  -Chọn chi tiết => kích công cụ
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 16
 1. Show / Hide Grid Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 17 : Hiện / ẩn khung lưới
 • Kích công cụ => khung lưới hiện trong trang đang thiết kế hoặc đang chỉnh sửa (cho hiện khung lưới để áng kích thước tương đối trong quá trình thiết kế)
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 18
 1. Show / Hide Grading Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 19 : Hiện / Ẩn tất cả các size đã nhảy (Công cụ này chỉ có tác dụng với những chi tiết đã nhảy Size)
 • Các công cụ Show / Hide : Hiện / Ẩn Thao tác tương tự như nhau
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 20
 1. Show / Hide seam allowance Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 21 : Hiện / Ẩn đường may (Bán thành phẩm)
 • Công cụ này chỉ có tác dụng với những chi tiết là Thành phẩm
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 22

15. Show / hide measurements table Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 23 : Hiện / Ẩn bảng thông số đo

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 24

16. Show/hide distance on the pieces Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 25 : Hiện / Ẩn khoảng cách giữa các điểm (Point) trên chi tiết

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 26

17. Show length of the internal line Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 27 : Hiện chiều dài của đường nội vi

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 28
 1. Change the selection mode- internal or contour Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 29 : Chọn kiểu nhìn chi tiết
 • Khi các CT xếp chồng lên nhau => chọn công cụ này để phân biệt CT nào đang được chọn.
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 30
 1. Mix view between piece layer and parametrical layer Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 31 : thay đổi màu nhìn của các chi tiết trong trang.
 • Kéo con trượt di chuyển sang trái hoặc phải => màu sắc của các chi tiết thay đổi theo.
 1. Zoom to ( + ) / nhỏ ( – ) toàn màn hình Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 32
  – Kéo con trượt qua trái (-) => Zoom nhỏ lại & ngược lại. (công cụ này ít khi sử dụng)
 1. Zoom to the selected area Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 33 : chỉ nhìn (Zoom) lớn một khu vực lựa chọn.
 • Chọn công cụ => quét chọn vị trí cần phóng lớn

24. Zoom at the previous zoom level Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 34 : Quay lại trước đó 1 thao tác zoom ( Undo zoom).

 1. Zoom to selected pieces Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 35 : nhìn trọn vẹn một chi tiết lựa chọn
 • Chọn chi tiết => chọn công cụ => thu nhỏ hoặc phóng to chi tiết đã lựa chọn để nhìn chọn vẹn chi tiết.
 1. Zoom to whole project Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 36 : Nhìn hết các chi tiết
 • Chọn công cụ => nhìn chọn vẹn tất cả các chi tiết.
 1. Tách rời các CT Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 37
 • Chọn công cụ => tất cả các chi tiết (nếu đang chồng lên nhau) sẽ tách rời ra

28. Edit piece group dependency Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 38 : nhóm cho vải có sọc

29. Edit the project technical sheets Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 39 : Sửa thông tin của đơn hàng

Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 40
 1. Check selected patterns Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 41 : Kiểm tra lỗi thiết kế của các chi tiết
 • Chọn chi tiết => chọn công cụ => nếu chi tiết bi lỗi => thông báo lỗi trong cửa sổ mới hiện ra
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 42
 1. Check Pattern ready to cut Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 43 : Kiểm tra các chi tiết Bán thành phẩm
 • Thao tác tương tự công cụ 29
 • Công cụ 29 & 30 chủ yếu dùng để kiểm tra những chi tiết , các File được Import từ những phần mềm khác ( Lectra , Gerber , AAA…)
 1. Active help Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 44 : Công cụ trợ giúp
 • Chọn công cụ Active Help => chọn công cụ bất kỳ muốn tìm hiểu => Xuất hiện hướng dẫn thao tác .
Gemini Pattern Editor Chức Năng Các Lệnh - Phần 1 45

Chúc Thành Công !

5/5 - (3 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Bình Luận Bài Viết