Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris

Với chức năng Shrinkage Trong Lectra Modaris, các bạn sẽ tăng hoặc giảm thông số của chi tiết rập theo tỉ lệ % Scale.
Ngoài ra còn có thể tính theo đơn vị Fract. Scale và Real Scale, thay đổi đơn vị này nằm ở Menu Parameters => Scale unit.

Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris

Chức năng Shrinkage nằm ở Menu F3.
Trong bảng thống kê chi tiết Varaint, chức năng này nằm ở 2 cột Xshr và Yshr.

Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris 1

Với kiểu tăng giảm rập dùng chức năng Shrinkage, hay áp dụng các chi tiết rập Gòn, các chi tiết tạo độ co rút theo tỉ lệ %.
Các bạn lưu ý:

  • Nếu dùng chức năng Shrinkage Trong Lectra Modaris ở Menu F3 áp dụng lên chi tiết rập thì chi tiết rập đó sẽ thay đổi thông số ngay trên bộ rập *.mdl đang làm.
  • Nếu dùng chức năng Shrinkage ở 2 cột Xshr và Yshr trong bảng thống kê chi tiết Variant, khi qua giác sơ đồ bằng Diamino Marking mới thấy được sự thay đổi thông số đã chỉnh Shrinkage Scale.

Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris

Mình làm ví dụ chi tiết như hình dưới để các bạn dể hiểu.

Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris 2

Bảng đo thông số tất cả các Size của chi tiết rập trên.

Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris 3

Size chuẩn là 10 ( đơn vị tính mình đang dùng là cm ).
Thông số dài 10 ( X ) = 18.88 cm
Thông số rộng 10 ( Y ) = 22.27 cm

Bây giờ mình muốn tăng thông số dài và rộng của chi tiết rập ở trên thêm ~3.5 cm (tăng đều xung quanh tổng ~3.5 cm).
Đơn vị tính mình đang dùng cho Scale unit là % nên mình sẽ tính 3.5 cm là tăng thêm bao nhiêu % so với thông số ban đầu. Mặc định tỉ lệ ban đầu được tính = 100%.
Dài ( X ) tăng 3.5 cm => 18.54 %
Rộng ( Y ) tăng 3.5 cm => 15.7 %

Chọn lệnh chức năng Shrinkage ở F3 => bấm chuột trái vào chi tiết rập => xuất hiện cửa sổ nhập thông số.

Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris 4

Nhập X = 118.54 và Y = 115.7 rồi nhấn Enter để kết thúc. Các bạn cứ nhập % lẻ vào dòng X, Y, phần mềm sẽ tự làm tròn số %
Và đây là kết quả.

Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris 5
Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris 6

Các bạn so sánh bảng thông số đo ban đầu so với bảng thông số đo sau khi dùng lệnh chức năng Shrinkage ở F3, sẽ thấy thông số X và Y ở tất cả các size đều được tăng thêm ~ 3.5 cm tương ứng X = 118.54 % và Y = 115.7 %.
Nếu muốn giảm thông số, lấy 100% trừ đi % cần giảm là ra con số cần nhập vào dòng X, Y khi dùng lệnh Shrinkage ở F3.

Cũng với chức năng Shrinkage ở F3, khi bấm vào góc tam giác nhỏ ở góc phải của lệnh Shrinkage, có thêm tùy chọn lệnh All size shrinkage.

Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris 7
  • Nếu các bạn không chọn vào lệnh tùy chọn thêm này, sẽ giống như mình vừa hướng dẫn ở trên, mỗi size sẽ được cộng thêm ~ 3.5cm ở X và Y.
  • Nếu chọn thêm tùy chọn lệnh chức năng All size shrinkage, phần mềm sẽ tính theo kiểu khác. Sẽ không còn là cộng thêm mỗi size ~ 3.5 cm so với thông số ban đầu nữa. Sẽ được tính theo kiểu tăng hoặc giảm thông số so với thông số ban đầu của từng Size, theo tỉ lệ %.

Ví dụ: Ở Size 6

Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris 8

X = 15.88 cm
Y = 20.02 cm
Nếu không chọn lệnh All size shrinkage, Size 6 được cộng thêm ~ 3.5 cm theo như Size chuẩn 10.
Nếu chọn lệnh All size shrinkage, thông số Size 6 sẽ không phải là được cộng thêm ~ 3.5 cm như Size chuẩn nữa. Mà sẽ tính theo kiểu X = 15.88 cm và Y = 20.02 cm tăng thêm X =18.54%, Y = 15.7%.
X = 15.88 cm => tăng 18.54% =~ 2.95 cm
Y = 20.02 cm => tăng 15.7% =~ 3.14 cm

Kết quả:

Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris 9
Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris 10

Các bạn chú ý ở chổ lệnh tùy chọn thêm All size shrinkage này nhé. Từng Size sẽ được tăng thêm X = 18.54%, Y = 15.7% so với thông số của từng Size.
Trong bảng thống kê chi tiết Variant ở 2 cột Xshr và Yshr cũng tương tự như trên.


Vậy là xong hướng dẫn Tăng Giảm Rập Dùng Chức Năng Shrinkage Trong Lectra Modaris.

Chúc thành công !

5/5 - (10 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Bình Luận Bài Viết