Chọn Riêng Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris

Tác dụng của chức năng này sẽ giúp người dùng Lectra Modaris chọn riêng 1 nhóm chi tiết rập thành 1 trang để làm việc.
Nhóm chi tiết rập này được phân loại theo Fabric Type trong bảng thống kê chi tiết Variant.
Thông thường khi muốn tách riêng nhóm chi tiết rập nào đó để làm việc, sẽ sử dụng chức năng Sheet Sel. để chọn chi tiết cần tách rồi sử dụng tiếp lệnh chức năng Selective Visu.
Các bạn tham khảo ở bài này: https://www.congnghemay.info/2014/07/chon-chi-tiet-rap-sang-trang-lam-viec-tam-thoi-trong-modaris/

Nhưng với cách trên, 1 vài chi tiết thì còn được, nhiều chi tiết quá chắc hơi ” ngán “.
Như khi muốn tách riêng 1 nhóm chi tiết rập theo Fabric Type mà làm kiểu trên sẽ rất tốn thời gian.
Ví dụ như bộ rập này của mình đang có Faric Type: A-B-C-D-E trong bảng thống kê chi tiết Variant.

Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris
Chọn Riêng Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris 1

Có nhiều bạn hỏi mình làm sao để các chi tiết rập nổi màu phân loại theo Fabric Type như trên, các bạn sử dụng lệnh chức năng FType ở Menu Display (phím tắt Ctrl K ).

Bộ rập mình ví dụ, các chi tiết rập thuộc nhóm Fabric Type: A khá nhiều.
Nếu dùng Sheet Sel. để chọn từng chi tiết sẽ tốn thời gian.
Để chọn nhóm A ra riêng một cách nhanh nhất, thuận tiện việc chỉnh sửa, kiểm tra rập, các bạn thao tác các lệnh chức năng theo như dưới đây.

Bước 1: vào Menu Sheet chọn lệnh chức năng Selective Visu (bấm phím số 7 cho nhanh).

Chọn Riêng Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris 2

Bước 2: cửa sổ nhỏ của Selective Visu sẽ nhảy lên như dưới.

Chọn Riêng Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris 3

Ở cửa sổ này, đang muốn tách riêng chi tiết rập theo nhóm Fabric Type trong bảng thống kê chi tiết Variant nên các bạn chỉ cần chú ý 2 dòng.

  1. Fabric Type
  2. Variant name

Bấm chuột trái vào dòng đó để nhập dữ liệu.
Ở dòng Farbic Type, các bạn nhập ký hiệu Fabric đã phân loại trong bảng thống kê Variant.
Ở dòng Variant name, khi bấm chuột trái vào đó, bấm tiếp phím Tab trên bàn phím để mở List các bảng thông kê chi tiết Variant có trong file rập.

  • Nếu có nhiều bảng Variant, khi bấm Tab sẽ lên List rồi chọn bảng Variant đang muốn làm.
  • Nếu chỉ có 1 bảng Variant, nó tự hiển thị bảng đó vào luôn.
Chọn Riêng Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris 4

Xong 2 thao tác trên, nhấn Enter trên bàn phím.
Lúc này phần mềm sẽ chọn riêng tất cả các chi tiết rập thuộc nhóm Fabric Type: A đã được phân loại trong bảng thống kê chi tiết Varaint thành 1 trang làm việc.

Chọn Riêng Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris 5

Rất nhanh và thuận tiện đúng không .^_^.
Ngoài ra, ở cửa sổ của lệnh Seclective Visu, các bạn cũng có thể chọn riêng nhóm chi tiết rập theo: Material category, Name of flat pattern, Piece Name, acd và Standard (bấm chuột trái vào ô tương ứng rồi bấm phím Tab để mở List chi tiết rập).

Muốn trở về lại trang làm việc của toàn bộ chi tiết rập, dùng lệnh chức năng Visu. All ở Menu Sheet hoặc bấm phím số 8.
Các bạn lưu ý: sau khi đã chọn riêng nhóm chi tiết rập theo phân loại Fabric Type như trên, các bạn muốn lưu riêng nhóm đó thành file mdl riêng, thực hiện thao tác như sau.
Bước 1: làm như trên xong, lúc này các chi tiết rập thuộc nhóm Fabric là chung 1 trang riêng biệt, bấm tổ hợp phím Ctrl A để chọn hết chi tiết ở trang làm việc.

Chọn Riêng Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris 6

Bước 2: chọn lệnh chức năng Sheet Sel. ở Menu Sheet => bấm chuột trái vào bảng thống kê chi tiết rập Variant đang có để bỏ chọn bảng thống kê (lúc này 4 điểm vuông đen ở Sheet Varaint sẽ mất) => di chuyển trỏ chuột ra vùng trống, bấm chuột phải để hủy lệnh Sheet Sel.

Chọn Riêng Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris 7

Bước 3: vào Menu File, chọn Save Selection => chọn vị trí lưu => đặt tên rồi Save lại là xong.

Chọn Riêng Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris 8
Chọn Riêng Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris 9

Chúc thành công !

5/5 - (4 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
3 Bình Luận cho “Chọn Riêng Nhóm Chi Tiết Rập Theo Fabric Type Trong Lectra Modaris”
  1. Thuỷ
    • Hà Duy Tín
  2. Orfeo

Bình Luận Bài Viết