Gerber Pattern Design Point of Measurement: Cách Tạo Bảng Đo Thông Số

Gerber Pattern Design Point of Measurement chính là lập bảng đo thông số hoặc có thể gọi biểu đồ đo thông số.Bảng đo thông số này được lập sẵn trước, bạn cần đo những thông số nào, chỉ cần lập sẵn File rồi mở đo trên phần Gerber Pattern Design.Với những bạn làm thiết kế hay …

Cách Tạo Subfolder Gerber Accumark V10-V11-V12-V13 Sử Dụng SQL Server

Subfolder Gerber Accumark là gì ?SQL Server là gì ?Mình sẽ không giải thích lại nữa, tất cả mình đã nói ở bài: https://www.congnghemay.info/2015/05/huong-dan-cach-tao-subfolder-trong-accumark-explorer/ Đó là áp dụng cách tạo Subfolder Gerber Accumark phiên bản V8 và V9 sử dụng SQL Express 2008 R2.Nhưng hiện nay, đa số các máy tính đều chạy hệ điều hành …

CorelDRAW Graphics Suite X7 Hướng Dẫn Cài Đầy Đủ 32bit-64bit

Phiên bản CorelDRAW Graphics Suite X7 không phải là mới nhất nhưng cũng không phải là quá cũ.Mình chọn phiên bản này để sử dụng vì nó vừa đủ các tính năng cần thiết. Không quá nặng như các phiên bản mới, sử dụng trên các máy tính có cấu hình thấp vẫn được. Hoạt động …