Tạo Ghi Chú Lên Chi Tiết Rập Trong Gerber Pattern Design

Chức năng tạo ghi chú lên chi tiết rập trong Gerber Pattern Design thì ở các phiên bản phần mềm đều đã có.

Nhưng ở phiên bản Gerber 8.5 thì chức năng này được bổ sung thêm 1 vài chức năng nữa. Rất thuận tiện và phù hợp cho mục đích sử dụng.

Mình xin giới thiệu sơ qua chức năng này cho các bạn tìm hiểu.
Để tạo ghi chú lên chi tiết rập thì các bạn chọn Menu Piece, chọn Annotate Piece.

Tạo Ghi Chú Lên Chi Tiết Rập Trong Gerber Pattern Design 1

Phần này có 3 Menu con.

 • Add Annotation: thêm mới ghi chú lên vị trí bất kì của chi tiết rập.
 • Delete Annotation: xóa bỏ ghi chú
 • Edit Annotation: chỉnh sửa ghi chú đang có trên chi tiết.

Để thêm mới ghi chú các bạn chọn chức năng Add Annotation, rồi trái chuột vào vị trí cần ghi chú trên chi tiết. Xuất hiện cửa sổ.

Tạo Ghi Chú Lên Chi Tiết Rập Trong Gerber Pattern Design 2


Các bạn gõ nội dung cần ghi chú vào khung cửa sổ.
Mục Character Size là kích thước của ghi chú. Mặc định là Default.

Các bạn có thể thay đổi hoặc chỉnh lại kích thước mặc định bằng cách vào Menu View. Chọn Preferences/Options…
Chọn Tab Plot (AM). ở mục Character Size các bạn gõ kính thước mặc định mới vào.

Tạo Ghi Chú Lên Chi Tiết Rập Trong Gerber Pattern Design 3


Trở lại phần tạo ghi chú tiếp nhé. Sau khi đã gõ nội dung cần ghi chú thì chọn OK.
Ghi chú sẽ xuất hiện trên chi tiết rập.
Muốn chỉnh sửa dòng ghi chú đó thì các bạn chọn lệnh chức năng Edit Annotation. Bấm vào dòng ghi chú muốn thay đổi. Ok. Xuất hiện cửa sổ Edit.

 • Copy: sao chép ghi chú.
 • Delete: xóa bỏ ghi chú.
 • Move: di chuyển vị trí ghi chú.
 • Rotate: xoay dòng ghi chú.
Tạo Ghi Chú Lên Chi Tiết Rập Trong Gerber Pattern Design 4
Tạo Ghi Chú Lên Chi Tiết Rập Trong Gerber Pattern Design 5

Xong thì Chọn Ok để áp dụng thay đổi.
Muốn ẩn hoặc hiện dòng ghi chú trên chi tiết rập thì các bạn chọn Menu View, chọn Piece, chọn chức năng

 • Hide Annotations: ẩn nội dung ghi chú có trên chi tiết.
 • Show Annotations: hiện nội dung ghi chú có trên chi tiết.
Tạo Ghi Chú Lên Chi Tiết Rập Trong Gerber Pattern Design 6

Xin mời các bạn xem video dưới đây để hiểu rõ hơn về chức năng này.

5/5 - (2 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
3 Bình Luận cho “Tạo Ghi Chú Lên Chi Tiết Rập Trong Gerber Pattern Design”
 1. Myngo
  • Hà Duy Tín
 2. lekhanhthi

Bình Luận Bài Viết