Chuyển Đổi Kiểu Hiển Thị Menu Chương Trình Gerber Pattern Design

Trong chương trình Gerber Pattern Design thì kiểu hiển thị Menu có 2 kiểu, 1 là dạng text, 2 là dạng có hình ảnh minh họa ở ngay đầu mỗi lệnh.
Việc thay đổi qua lại giữa 2 kiểu hiển thị này cũng khá đơn giản. Các bạn mở chương trình Gerber Pattern Design, chọn Menu View, chọn lệnh chức năng Screen Layout…

Chuyển Đổi Kiểu Hiển Thị Menu Chương Trình Gerber Pattern Design 1


Xuất hiện cửa sổ Screen Layout, các bạn tick vào tùy chọn Menu Icon ở phần Other. Xong thì chọn Ok.

Chuyển Đổi Kiểu Hiển Thị Menu Chương Trình Gerber Pattern Design 2


Kết quả là sẽ được như hình dưới đây. Khi muốn trở lại dạng text thì bỏ chọn ở Menu Icon.

Chuyển Đổi Kiểu Hiển Thị Menu Chương Trình Gerber Pattern Design 3

Xin mời các bạn xem video Chuyển Đổi Kiểu Hiển Thị Menu Chương Trình Gerber Pattern Design dưới đây để hiểu hơn.

5/5 - (1 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
10 Bình Luận cho “Chuyển Đổi Kiểu Hiển Thị Menu Chương Trình Gerber Pattern Design”
  1. VAN
  2. Toàn
      • Toàn
          • Toàn

Bình Luận Bài Viết