Cài Lectra Trên Windows 8

Hiện nay số lượng các máy tính chạy Windows 8 cũng đã khá là nhiều, trong số đó không ít các bạn trong ngành này. Và với những ai sử dụng Lectra thì chắc là cũng thắc mắc cài Lectra trên Windows 8 có hoạt động được không. Mình xin trả lời là có ! hoạt động tốt luôn 😀

Các chương trình Lectra hoạt động trên Windows 8 mà mình sẽ giới thiệu ở bài này gồm có:

  • Lectra Modaris V7r1
  • Lectra 3D Prototyping V7r1
  • Lectra Diamino V5r4
  • Lectra Diamino V6
  • Justprint V2r2
  • …. và 1 số chương trình phụ đi kèm.

Một vài hình ảnh:

Cài Lectra Trên Windows 8 1
Cài Lectra Trên Windows 8 2
Cài Lectra Trên Windows 8 3
Cài Lectra Trên Windows 8 4
Cài Lectra Trên Windows 8 5
Cài Lectra Trên Windows 8 6
Cài Lectra Trên Windows 8 7
Cài Lectra Trên Windows 8 8
Cài Lectra Trên Windows 8 9

Thử luôn cái Lectra Modaris V6r1 😀

Cài Lectra Trên Windows 8 10
Đánh Giá Nội Dung Bài Viết

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
24 Bình Luận cho “Cài Lectra Trên Windows 8”
  1. vinh
  2. vinh
  3. vinh

Bình Luận Bài Viết