Các Kiểu Đường Viền Và Cách May Viền Trong May Mặc

Trong quá trình may sản phẩm, việc thực hiện các kiểu đường viền ở mép vải sẽ giúp cho vải không bị tưa sợi và giãn rộng ra nhất là ở phần cổ và nách áo.
Đồng thời đường viền cũng làm tăng vẻ đẹp, làm nổi bật phần chính của y phục. Có các hình thức viền sau đây: viền gấp mép, viền bọc mép, viền cuốn mép.

A: Các Kiểu Đường Viền Và Cách May Viền Trong May Mặc

1: Viền Gấp Mép.
Mép vải được may nối với vải viền và gấp vào một mặt của sản phẩm. Ở mặt kia của sản phẩm ta không nhìn thấy lớp vải viền.

Các Kiểu Đường Viền Và Cách May Viền Trong May Mặc 1

Cách may kiểu Viền Gấp Mép:
-Vẽ và cắt vải viền: vẽ theo đúng hình dạng của mép vải muốn viền. Bề ngang vải viền khoảng 3,5cm.
-May một đường chỉ dọc theo mép của sản phẩm để đường viền không bị giãn sau khi viền.
-Đặt vải viền lên ngay mép vải muốn viền, xếp hai mép vải bằng nhau.
+Nếu muốn vải viền ở bề mặt để trang trí nền áo thì ta đặt mặt phải viền áp vào bề trái áo.
+Nếu muốn dấu vải viền vào bề trái áo thì ở giai đoạn này ta đặt mặt phải của vải áp vào mặt phải của áo.
Sau đó may nối cách mép vải 0,5 cm.(a)
-Cắt gọn mép vải, nếu đường viền là đường cong thì ta dùng mũi kéo nhắp răng cưa đều quanh mép vải.
-Lật vải viền sang mặt bên kia của áo, vuốt cho thật sát nếp gấp.
-Gấp mép còn lại của vải viền vào cho cách đều đường may, lược cho nếp vải nằm êm.
-Áp dụng mũi vắt, mũi luôn hoặc may dằn sát mí vải.(b)

Yêu cầu kỹ thuật kiểu Viền Gấp Mép:
-Đường viền phẳng không nhăn, vải không bị vặn.
-Bề ngang vải viền đều nhau.

Ứng dụng kiểu Viền Gấp Mép:
Đường viền gấp mép được thực hiện trên những đường cong của sản phẩm như: vòng cổ áo, vòng nách áo…..

2: Viền bọc mép (viền tròn).
Đường viền bọc mép là kiểu viền mà vải viền bọc tròn theo đường cong của sản phẩm.
Ở cả hai mặt của sản phẩm ta đều nhìn thấy vải viền. Thông thường vải viền có màu hòa hợp, hay tương phản với sản phẩm dể làm nổi bật đường viền.

Các Kiểu Đường Viền Và Cách May Viền Trong May Mặc 2

Cách thực hiện kiểu Viền bọc mép (viền tròn):
-Cắt vải viền theo canh vải xéo 45°, chiều dài bằng chiều dài mép vải định viền, chiều rộng từ 2cm->2,5cm.
-Cắt sát mép vải của sản phẩm (không chừa đường may).
-May một đường chỉ dọc theo mép của sản phẩm để đường viền không bị giãn sau khi viền.
-Đặt vải viền lên mép sản phẩm, bề mặt áp bề mặt, đường cắt của vải viền trùng với đường cắt của sản phẩm. Lược cho vải viền nằm êm và không bị dạt.
-May đường thứ nhất cách mép vải nhiều hay ít tùy theo yêu cầu đường viền to hay nhỏ (a).
-Kéo vải viền trùm qua mép sản phẩm, gấp mép còn lại của vải viền và may đường thứ hai tra lật đè mí (b).

Yêu cầu kỹ thuật kiểu Viền bọc mép (viền tròn):
-Vải viền bó tròn đều dọc theo mép của sản phẩm.
-Đường viền phẳng, không bị nhăn, không bị vặn.
-Đường may tra lật đè mí sát nếp vải không chồm lên vải viền (may lọt khe).

Ứng dụng kiểu Viền bọc mép (viền tròn):
Viền bọc mép được ứng dụng để may những đường viền trang trí quần áo phụ nữ, trẻ em như: cổ áo, cửa tay, cổ áo bà ba, lai áo, lai quần …

3: Viền cuốn mép (viền vê, viền se vải).
Đường viền cuốn mép có cách thực hiện đơn giản mà tạo nên hình dạng đặc biệt do mép vải được quấn se tròn thật nhỏ để dấu mí vải tưa sợi vào bên trong và may quấn quanh mép vải.

Các Kiểu Đường Viền Và Cách May Viền Trong May Mặc 3

Cách thực hiện kiểu Viền cuốn mép (viền vê, viền se vải):
-Thực hiện trên bề trái vải.
-Vê cuốn mép vải trên hai đầu ngón tay sao cho vải được cuộn vào bề trái thật nhỏ và thật khít.
-Đưa kim quấn quanh mép vải, kéo chỉ hơi sát để múi vải nổi lên.
Ta cũng có thể dùng mũi may vắt để vắt dính mép vải.

Yêu cầu kỹ thuật kiểu Viền cuốn mép (viền vê, viền se vải):
-Đường viền tròn nhỏ, không tưa vải.
-Các mũi chỉ cách đều nhau, múi vải nổi hơi cong.

Ứng dụng kiểu Viền cuốn mép (viền vê, viền se vải):
Đường viền cuốn mép được áp dụng để viền trên vải mỏng như viền khăn tay, lai váy đầm trả em, bìa áo gối…

B: Các Kiểu Viền Đường Xẻ.

Các kiểu nẹp viền đường xẻ thường được thực hiện trên thân trước của áo chui đầu.
Thông dụng và phổ biến nhất là các kiểu nẹp viền đường xẻ sau:
-Đường xẻ hở, nẹp viền gấp mép.
-Đường xẻ khít, nẹp viền bọc mép.
-Đường xẻ kín, nẹp viền nằm chồng lên nhau.

1: Đường xẻ hở, nẹp viền gấp mép.
Kiểu viền này có đường xẻ hở dạng chữ V, vải viền nằm trên bề mặt hoặc bề trái của thân áo.

Các Kiểu Đường Viền Và Cách May Viền Trong May Mặc 4

Cách vẽ và cắt Đường xẻ hở, nẹp viền gấp mép.
-Đường xẻ trên thân áo: vẽ đường xẻ ở đường giữa thân trước áo. Độ dài OP tùy ý (a ).
-Cắt vải viền:
+Bề rộng: 7 + 8 cm.
+Bề dài: dài hơn đường xẻ OP khoảng 5cm.

Cách viền Đường xẻ hở, nẹp viền gấp mép.
Đặt vải viền úp vào thân áo:
+Nếu muốn vải viền ở bề mặt để trang trí nền áo thì ta đặt mặt phải vải viền áp vào bề trái áo.
+Nếu muốn giấu vải viền vào bề trái áo thì ở giai đoạn này ta đặt mặt phải của vải áp vào mặt phải của áo.
-May nối theo hai mép đường xẻ. Đường may có dạng chữ V (tại điểm P chỉ còn một mũi chỉ) (hình a).
-Cắt xẻ cùng lúc 2 lớp vải áo và vải viền theo đuờng vẽ.
-Lật vải viền sang mặt bên kia của áo, gấp mép còn lại của vải viền và may đường sát mép vải. (hình b).

Yêu cầu kỹ thuật Đường xẻ hở, nẹp viền gấp mép.
-Đường may thẳng không nhăn vải.
-Đường xẻ có dạng chữ V cân đối hai bên.
-Các lớp vải phẳng, không nhăn vải ở đỉnh nhọn.
Lưu ý: có thể may dằn lên vải viền nhiều đường song song để trang trí.

2: Đường xẻ khít, nẹp viền bọc mép (nẹp cơi).
Kiểu viền này có hai mép nẹp viền nằm khít với nhau. Vải viền nổi trên bề mặt áo.
Có hai cách viền bằng vải canh xuôi và viền bằng vải canh xéo.

2.1: Viền nẹp to, vải nẹp canh xuôi.
Cách vẽ và cắt:
-Cắt đường xẻ trên thân áo.
+Độ dài OP tùy ý.
+PQ: phần nhọn = 2cm.
+OO1 = PP1: bề rộng đường xẻ khoảng 4cm.
Vẽ nối O P Q P1 O1, cắt bỏ vải theo đường này (a).
-Cắt vải nẹp viền.
+Chiều rộng: khoảng 8cm.
+Chiều dài: dài hơn OP khoảng 5cm.
Cắt 2 miếng vải nẹp, nếu vải mỏng ta có thể cắt thêm 2 miếng lót.

Các Kiểu Đường Viền Và Cách May Viền Trong May Mặc 5

Cách viền:
-Đặt bề mặt vải viền úp vào bề mặt thân áo, mép vải viền và mép đường xẻ trùng nhau.
-May nối cách mép đường xẻ 1cm và may từ O xuống khỏi P khoảng 1cm.
-Cắt xéo góc tại P và tại Q (b).
-Lật vải viền sang bề trái áo, gấp vải viền sao cho 2 nếp gấp ở 2 bên khít nhau tại trục giữa.
-Gấp mép còn lại của nẹp viền và may tra lật đè mí.
-Lật thân áo lên, may dính đoạn PQ của thân áo với nẹp viền để tạo mũi nhọn (c).

Yêu cầu kỹ thuật:
-Đường may thẳng, không nhăn vải, không bị tưa chỉ ở các góc.
-Hai mép nẹp viền nằm khít nhau.
-Vải nẹp viền phẳng, không bị vặn.

2.2: Viền nẹp nhỏ, vải nẹp canh xéo.
Cách vẽ và cắt:
-Cắt đường xẻ trên thân áo:
+Đoạn OP dài tùy ý.
+OO1 = OO2 = 0,5cm.
Vẽ nối O1PO2. Cắt xẻ theo đưòng OP (a).
-Cắt vải viền:
+Chiều dài = 2 OP.
+Chiều rộng = 2,5 cm.

Các Kiểu Đường Viền Và Cách May Viền Trong May Mặc 6

Cách viền:
May bọc mép đường xẻ liên tục theo đường từ O1 -> P -> O2 (b).

Yêu cầu kỹ thuật:
-Đường may thẳng không nhăn vải.
-Hai mép nẹp viền nằm khít nhau.
-Vải nẹp viền phẳng, không bị vặn.

3: Đường xẻ kín, nẹp viền nằm chồng lên nhau (nẹp trụ).
Cách vẽ và cắt:
-Đường xẻ trên thân áo:
+Độ dài OP tùy ý.
+OO1 = PP1: bề rộng đường xẻ khoảng 3cm.
Vẽ nối OP P1O1. Cắt xẻ theo đường xy (hình a).
-Cắt vải nẹp viền:
+Chiều rộng: khoảng 8 cm.
+Chiều dài: dài hơn OP khoảng 5cm.
Cắt 2 miếng vải nẹp viền. Nếu vải mỏng, ta có thể cắt thêm hai miếng vải lót cùng kích thước.

Các Kiểu Đường Viền Và Cách May Viền Trong May Mặc 7

Cách viền:
-Đặt mặt phải của vải viền áp vào bề mặt thân áo, mép vải viền cách OP và O’P’ khoảng 0,5cm.
-May theo đường OP và O1P1.
-Nhắp xéo góc yP và yP1 (hình b).
-Gấp đôi nẹp lại đưa mặt phải của vải ra ngoài sao cho các nếp gấp trùng với đường OP và O1P1.
-Gấp mép còn lại của vải viền và may tra lật đè mí (may viền bọc mép). Xếp cho hai miếng vải nẹp nằm chồng lên nhau.
-Lật thân áo lên, may dính đường P1 của thân áo với vải nẹp viền.
Nếu muốn may đuôi nẹp nổi trên về mặt áo, ta đặt một lớp nẹp nằm ngoài, một lớp nằm trong. Gấp đuôi lớp nẹp ngoài thành hình mũi tên. May can kê gấp mép phần đuôi (hình c).

Yêu cầu kỹ thuật:
-Đường may thẳng không nhăn vải.
-Hai mép nẹp viền nằm chồng lên nhau.
-Vải nẹp viền phẳng, không bị vặn.
-Kích thước nẹp viền đúng theo thiết kế.

5/5 - (2 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết