Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design – Phần 2

Tiếp tục phần 1  ( click vào đây để xem phần 1 )  mình xin giới thiệu phần 2 tài liệu tra cứu chức năng các lệnh trong Gerber Pattern Design. Ở phần 2 này mình sẽ giới thiệu chức năng của 3 Menu tiếp theo.

Đó là: Menu Point, Menu Notch và Menu Line

1 – Menu điểm -> Menu Point.
 photo menupoint_zpsfbdbdd19.jpg

Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design - Phần 2 1

Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design - Phần 2 2
2 – Menu dấu bấm -> Menu Notch.
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design - Phần 2 3

Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design - Phần 2 4

Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design - Phần 2 5
3 – Menu đường -> Menu Line
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design - Phần 2 6

Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design - Phần 2 7
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design - Phần 2 8
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design - Phần 2 9

Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design - Phần 2 10
Người biên soạn Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design : Đoàn Hữu Trác

4.5/5 - (2 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Bình Luận Bài Viết