Hướng Dẫn In Sơ Đồ Gerber Theo Chuẩn HPGL

Thời gian qua có nhiều bạn hỏi mình vấn đề này nên hôm nay mình viết bài hướng dẫn in sơ đồ Gerber sang file in chuẩn HPGL. File in này có thể dùng cho các máy in đọc được file HPGL.
Trước tiên các bạn tạo một folder dùng để lưu trữ các sơ đồ in HPGL.

Hướng Dẫn In Sơ Đồ Gerber Theo Chuẩn HPGL 1

Mở chương trình Accumark Explorer, chon Menu View, chọn Process Preferences, chọn Plot Processing.
Sẽ có tùy chọn cho 3 phần thiết lập.

 • Cut Plot Options
 • Marker Plot Options
 • Piece Plot Options

Mình cần in sơ đồ nên sẽ chọn là Marker Plot Options.

Hướng Dẫn In Sơ Đồ Gerber Theo Chuẩn HPGL 2

Xuất hiện cửa sổ thiết lập cho phần in sơ đồ.

 • Mục File type: chọn HPGL
 • Mục Bundles by: chọn Marker
 • Mục Destination File: bấm vào biểu tượng “ …” để tùy chỉnh đường dẫn đến folder sẽ lưu trữ file in HPGL của sơ đồ Gerber. Xong chọn OK.
 • Mục File Name: có 3 tùy chọn, mình sẽ chọn là Long Filename ( tên có nhiều kí tự dài, như tên của sơ đồ của Gerber ).
 • Mục File Extension: chọn Use Specified Extension PLT.

Đó là các thiết lập căn bản, xong thì các bạn chọn OK.

Hướng Dẫn In Sơ Đồ Gerber Theo Chuẩn HPGL 3
Hướng Dẫn In Sơ Đồ Gerber Theo Chuẩn HPGL 4

Mở sơ đồ cần in, có thể mở trực tiếp sơ đồ rồi chọn Menu File, chọn Send To Plotter hoặc ở miền lưu trữ của Gerber Accumark Explorer bấm và giữ trái chuột quét chọn các sơ đồ, hoặc bấm giữ phím Shift chọn các sơ đồ cần in rồi phải chuột, chọn Send To, chon Plotter….

Hướng Dẫn In Sơ Đồ Gerber Theo Chuẩn HPGL 5

Xuất hiện cửa sổ MarkPlot – Metric
Chú ý biểu tượng mũi tên qua phải màu xanh ( Process All Marker ). Bấm vào biểu tượng này quá trình xuất file sơ đồ Geber sang file in theo chuẩn file HPGL sẽ bắt đầu.

Hướng Dẫn In Sơ Đồ Gerber Theo Chuẩn HPGL 6


Khi quá trình kết thúc và thành công sẽ thấy có chữ Success ở cột Status.

Hướng Dẫn In Sơ Đồ Gerber Theo Chuẩn HPGL 7


Mở thư mục đã tạo lưu trữ file in, sẽ thấy các file sơ đồ in vừa Plot xong. Vạy là xong rồi đó.

Hướng Dẫn In Sơ Đồ Gerber Theo Chuẩn HPGL 8

Để dể hiểu hơn xin mời các bạn xem video dưới đây.

5/5 - (5 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
3 Bình Luận cho “Hướng Dẫn In Sơ Đồ Gerber Theo Chuẩn HPGL”
 1. tam
  • Hà Duy Tín
 2. tohar

Bình Luận Bài Viết