Các Phím Tắt Sử Dụng Trong Gerber Accumark Pattern Design

phim tat trong gerber accumark

Phím Tắt

Lệnh

Chức Năng

F2Zoom/SeparateSắp các chi tiết tách rời nhau
F3Zoom/Full ScalePhóng to đúng tỷ lệ
F4Zoom/Zoom To SelectedPhóng to chi tiết lựa chọn
F7Zoom/Zoom inPhóng to chi tiết
F8Zoom/Zoom OutThu nhỏ chi tiết
Alt + F1Delete PointXóa điểm
Alt + F2Modify Points/ Move PointsDi chuyển điểm
Alt + F3Modify Points/ Align 2 PointsSắp bằng 2 điểm
Alt + F4Add PoitnsThêm điểm
Alt + F5Add NotchThêm dấu bấm
Alt + F6Add Multiple/Add DrillsThêm dấu khoan
Alt + F7Add Multiple/Add Drills DistThêm dấu khoan cách đều nhau
Alt + F8Add Multiple/Add Points LineThêm điểm trên đường
Alt + F9Add Multiple/Add Points Line DistThêm điểm trên đường theo khoảng cách
Alt + F10Point IntersectĐiểm giao nhau
Alt + F11Moify Points/ Move SmoothDi chuyển điểm làm trơn đường
Alt + F12Moify Points/ Move Single PointDi chuyển 1 điểm đơn
Alt + SSwap LineHoán chuyển đường
Alt + RReplace LineThay thế đường
Alt + JCreate/Edit Rules/Edit DeltaTạo soạn sửa bước nhảy mẫu
Alt + KCreate/Edit Rules/Create DeltaTạo bước nhảy cỡ
Alt + NModify Rule/Change GrdThay đổi luật nhân mẫu
Alt + AModify Rule/Add Grade PointThêm điểm nhân mẫu
Alt + BModify Rule/Copy Table RuleSao chép bảng quy tắc nhân mẫu
Alt + CModify Rule/Copy Grade RuleSao chép luật nhân mẫu
Alt + TAssign Rule TableGán bảng quy tắc nhân mẫu
Alt + ZClear ChartsHủy bỏ bảng số đo
Alt + QMeasure/LineĐo chiều dài đường may
Ctrl + F1Delete LineXóa đường
Ctrl + F2Modify Line/Move LineDi chuyển đường
Ctrl + F3Modify Line/ Move Line AnchorDi chuyển đường chốt
Ctrl + F4Create Line/ OffsetEvenSao chép đường tịnh tiến song song
Ctrl + F5Create Line/Copy LineSao chép đường
Ctrl + F6Create Line/Offset UnevenSao chép đường tình tiến không song song
Ctrl + F7Create Line/DigitizedTạo đường tự do
Ctrl + F8Modify Line/ClipCắt tỉa đường
Ctrl + F9Modify Line/Combine/MergeGộp các đường
Ctrl + F10Modify Line/SplitChia tách đường
Ctrl + F11Modify Line/Make/Move ParallelDi chuyển song song
Ctrl + F12Modify Line/Flattern Line SegmentLàm êm phẳng đường cong
Ctrl + OOpenMở file
Ctrl + SSaveLưu file
Ctrl + PprintIn nội dung
Ctrl + LPlotVẽ nội dung file ra máy vẽ Plotter
Ctrl + TStyle DiscriptionMô tả mã hàng
Ctrl + MStyle/Piece ManagerQuản lý kiểu/chi tiết
Ctrl + ZEditKhôi phục
Ctrl + YRedoTrở lại lệnh trước đó
Ctrl + ASelect AllChọn tất cả
Ctrl + DClear AllBỏ chọn tất cả
Ctrl + IPoint/ Intermidiate PointsXem các điểm nôi vi
Ctrl + JPoint/Grade RulesHiển thị luật nhân mẫu
Ctrl + BPoint/Point Types/AttributesHiển thị thuộc tính điểm
Ctrl + ULine/Types/LabelXác định đường bởi các nhãn
Ctrl + GGrade/Show All SizesHiển thị tất cả các cỡ
Ctrl + EGrade/Show Non-base SizeKhông hiển thị cỡ gốc
Ctrl + KGrade/ Stack On/OffTạo điểm xếp chồng
Ctrl + FGrade/F RotationXoay lật
Ctrl + HGrade/Clear NestXóa bỏ các cỡ lồng nhau
Ctrl + RRefresh Displaylàm tuơi màn hình
Shift + F1Delete Piece From Work AreaXóa chi tiết ở vùng làm việc
Shift + F2Modify Piece/Move PieceDi chuyển chi tiết
Shift + F3Create Piece/Trace NormalBóc tách thông thường
Shift + F4Create Piece/Extract PieceTrích chi tiết
Shift + F5Modify Piece/Relign Grain/Grade RefSắp xếp lại canh sợi
Shift + F6Create Piece/RectangleVẽ hình chữ nhật
Shift + F7Seam/Define/Add SeamThêm đường may
Shift + F8Seam/Swap Sew/CutHoán chuyển đường may và đường cắt
Shift + F9Modify Piece/ Flip PieceLật chi tiết
Shift + F10Modify piece/Rotate PieceXoay chi tiết
Shift + F11Modify Piece/Use PositionĐịnh vị trí đặt chi tiết
Shift + F12Modify Piece/Set and Rotate/LockĐặt và quay
Shift + WModify Piece/Walk PiecesLăn khớp các đường may
Shift + KModify Piece/Fold KeepGiữ đừong gặp
Shift + RAdd/Remove SeamHủy đường may
4.3/5 - (7 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
2 Bình Luận cho “Các Phím Tắt Sử Dụng Trong Gerber Accumark Pattern Design”
  1. hằng
  2. Cố Lên Vn

Bình Luận Bài Viết