Sửa Lổi Driver USB Key Ảo Cho Các Chương Trình Thiết Kế

Để nhận biết được lổi này thì các bạn phải chuột vào biểu tượng My Computer, chọn Manage, xuất hiện cửa sổ Computer management, chọn Device Manager, nếu có Driver USB Key ảo bị lổi thì sẽ có biểu tượng tròn ! màu vàng ngay tên USB ảo đó. Khi đã bị lổi này thì chắc chắn là chương trình liên quan đến nó sẽ không thể hoạt động được vì không nhận Lic.

Sửa Lổi Driver USB Key Ảo Cho Các Chương Trình Thiết Kế 1
Xử lí lổi này thì có 2 cách:
Cách 1: Click đúp chuột vào USB ảo bị lổi đó, xuất hiện cửa sổ, chọn qua Tab Driver, chọn Roll Back Driver ( cách này thì có thể áp dụng được trên windows xp, mà cũng có thể lúc được lúc không ).
Cách 2: Click đúp chuột vào USB ảo bị lổi, xuất hiện cửa sổ, chọn Tab Driver, chọn Update Driver…, xuất hiện cửa sổ Update Driver Software, chọn Browse my computer for driver software.

Sửa Lổi Driver USB Key Ảo Cho Các Chương Trình Thiết Kế 2

Chuyển qua cửa sổ mới, chọn Let me pick from a list of device drivers on my computer

Sửa Lổi Driver USB Key Ảo Cho Các Chương Trình Thiết Kế 3

Cửa sổ mới sẽ hiển thị các driver có thể hoạt động được của USB key ảo trong phần Show compatible hardware.

Sửa Lổi Driver USB Key Ảo Cho Các Chương Trình Thiết Kế 4

Các bạn chọn lần lượt các driver có trong phần đó rồi chọn Next, cứ thử từng cái nếu đúng thì sẽ hết lổi driver và không còn biểu tượng màu vàng ! nữa.

Sửa Lổi Driver USB Key Ảo Cho Các Chương Trình Thiết Kế 5

Lúc này chương trình đang bị lổi Lic sẽ hoạt động bình thường, các bạn khởi động lại máy tính để cho chắc ăn hơn

5/5 - (3 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết