Cắt Chi Tiết Trong Sơ Đồ Gerber Accumark

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
Cắt Chi Tiết Trong Sơ Đồ Gerber Accumark 1


Đây là một mẹo nhỏ trong phần Easy Marking của chương trình Gerber Accumark. Nghĩa là trong quá trình làm sơ đồ nếu bạn muốn cắt bỏ 1 phần nào đó của chi tiết đang đi sơ đồ thì vẫn được. Sau khi cắt xong thì vẫn có thể nối các phần đã cắt lại thành 1 chi tiết hoàn chỉnh như ban đầu.

Mời các bạn xem video Cắt Chi Tiết Trong Sơ Đồ Gerber Accumark sẽ hiểu rõ hơn về chức năng này.


Bình Luận Bài Viết