Cắt Chi Tiết Trong Sơ Đồ Gerber Accumark

Cắt Chi Tiết Trong Sơ Đồ Gerber Accumark 1


Đây là một mẹo nhỏ trong phần Easy Marking của chương trình Gerber Accumark. Nghĩa là trong quá trình làm sơ đồ nếu bạn muốn cắt bỏ 1 phần nào đó của chi tiết đang đi sơ đồ thì vẫn được. Sau khi cắt xong thì vẫn có thể nối các phần đã cắt lại thành 1 chi tiết hoàn chỉnh như ban đầu.

Mời các bạn xem video Cắt Chi Tiết Trong Sơ Đồ Gerber Accumark sẽ hiểu rõ hơn về chức năng này.

2.5/5 - (2 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết