Cắt Chi Tiết Trong Sơ Đồ Gerber Accumark

Cắt Chi Tiết Trong Sơ Đồ Gerber Accumark 1


Đây là một mẹo nhỏ trong phần Easy Marking của chương trình Gerber Accumark. Nghĩa là trong quá trình làm sơ đồ nếu bạn muốn cắt bỏ 1 phần nào đó của chi tiết đang đi sơ đồ thì vẫn được. Sau khi cắt xong thì vẫn có thể nối các phần đã cắt lại thành 1 chi tiết hoàn chỉnh như ban đầu.

Mời các bạn xem video Cắt Chi Tiết Trong Sơ Đồ Gerber Accumark sẽ hiểu rõ hơn về chức năng này.

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết