Chức Năng Temporary Backup Trong Lectra Diamino

Chức năng Temporary backup là chức năng lưu tạm thời nước giác sơ đồ trong phạm vi sơ đồ đang mở cho đến khi tắt chương trình Lectra Diamino.
Chức năng này có trong tất cả các phiên bản phần mềm của Lectra Diamino nhưng có lẽ không có nhiều bạn biết về chức năng này và áp dụng nó trong quá trình làm sơ đồ. Mình thì khá thường xuyên sử dụng chức năng này vì do kiểu cách làm sơ đồ của mình nó hơi khác mọi người 1 chút ^_^ không dùng cái này là không được.
Cách sử dụng thì khá là đơn giản, bao gồm 2 chức năng:

  • Temporary backup….: lưu tạm thời nước giác sơ đồ đang mở.
  • Restoration…: khôi phục lại nước giác sơ đồ đã được lưu bằng Temporary backup

Nước giác sơ đồ được lưu tạm thời chỉ có giá trị sử dụng cho đến khi tắt chương trình Lectra Diamino. ( tắt xong mở lại sẽ không còn các nước giác sơ đồ lưu tạm thời ).

Chức Năng Temporary Backup Trong Lectra Diamino 1


Để sử dụng chức năng này các bạn mở sơ đồ làm bình thường, đến khi cần lưu lại nước giác sơ đồ thì chọn menu File, chọn Temporary backup….. xuất hiện hộp thoại, đặt tên cho nước giác sơ đồ đang làm rồi OK. Không giới hạn nước giác sơ đồ được lưu tạm thời, thích lưu bao nhiêu cái cũng được.

Chức Năng Temporary Backup Trong Lectra Diamino 2


Khi muốn mở lại các nước giác sơ đồ đã lưu trước đó thì chọn Menu File, chọn chức năng Restoration… xuất hiện cửa sổ có danh sách đã lưu. Trái chuột chọn 1 cái rồi OK.

Chức Năng Temporary Backup Trong Lectra Diamino 3


Để dể hiểu hơn xin mời các bạn xem video.

Đánh Giá Nội Dung Bài Viết

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
2 Bình Luận cho “Chức Năng Temporary Backup Trong Lectra Diamino”
  1. hoangdart
  2. tohar

Bình Luận Bài Viết