Tài Liệu Công Nghệ Sản Xuất Vải Dệt Thoi và Vải Dệt Kim

Chuỗi Sản Xuất Hàng Dệt

Tài Liệu Công Nghệ Sản Xuất Vải Dệt Thoi và Vải Dệt Kim 1
Tài Liệu Công Nghệ Sản Xuất Vải Dệt Thoi và Vải Dệt Kim 2

Phân Loại Vải


1 – Theo nguyên liệu: vải bông, vải len, vải tơ tằm, vải đay, vải lanh, vải tổng hợp, vải pha v.v..
2 – Theo kiểu dệt: vải dệt thoi, dệt kim, vải không dệt.

  • Kiểu dệt cơ bản: vải phin, vải chéo, satin v.v..
  • Kiểu dệt biến đổi: vải basket, tổ ong v.v..
  • Kiểu dệt liên hợp, phức tạp.
  • Kiểu dệt hoa to: vải Jacquard.

3 – Theo công dụng: dùng trong may mặc, công nghiệp, vải trang trí, vải kỹ thuật, y tế, nông nghiệp, giao thông vận tải v.v..
4 – Theo màu sắc: vải tẩy trắng, in hoa, nhuộm màu, vải kẻ v.v..
5 – Theo khổ rộng: vải khổ rộng ≥ 140cm, khổ hẹp < 140cm.

6 – Theo khối lượng vải: vải nhẹ < 70g/m², vải trung bình ≤ 200g/m², vải nặng > 200g/m².

Công Nghệ Dệt Thoi

Tài Liệu Công Nghệ Sản Xuất Vải Dệt Thoi và Vải Dệt Kim 3

Qui Trình Công Nghệ Sản Xuất Vải

Tài Liệu Công Nghệ Sản Xuất Vải Dệt Thoi và Vải Dệt Kim 4
Tài Liệu Công Nghệ Sản Xuất Vải Dệt Thoi và Vải Dệt Kim 5

Qui Trình Công Nghệ Chuẩn Bị Sợi Dọc

Tài Liệu Công Nghệ Sản Xuất Vải Dệt Thoi và Vải Dệt Kim 6

Công Đoạn Mắc Sợi Dọc

Mục đích: quấn các búp sợi từ giá mắc thành thùng sợi dọc có đủ chiều dài, đủ số sợi, đủ chiều rộng vải, sức căng của các sợi đồng đều, các sợi không bị chéo v.v..
Có 2 phương pháp thực hiện là mắc sợi đồng loạt và mắc phân băng:

  • Mắc đồng loạt phù hợp cho mặt hàng dệt từ sợi chưa nhuộm hay mặt hàng dệt có sợi dọc một màu giống nhau.
  • Mắc phân băng phù hợp cho mặt hàng dệt từ sợi nhiều màu khác nhau.

Tải miễn phí Tài Liệu Công Nghệ Sản Xuất Vải Dệt Thoi: https://mega.nz/file/qJ4TwaJL#8e8Z747_apv-w9KAWAjuipFsNyxC-8_kZzPAJixeimI

Tải miễn phí Tài Liệu Công Nghệ Sản Xuất Vải Dệt Kim: https://mega.nz/file/DdxXkADK#m_CME2T0tmTuHMM8Hk-ts726SjAFlOS7tuOR3ND2rIE

Mật khẩu xả nén: haduytin2you

Chúc Thành Công !

5/5 - (4 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Bình Luận Bài Viết