Lectra Modaris Measurement Charts Manager: Cách Thêm Hình Minh Họa Trong Bảng Đo Thông Số

Lectra Modaris Measurement Charts Manager là chức năng tạo lập bảng đo thông số trên phần mềm Lectra Modaris.Chức năng này nằm ở Menu F8, thuộc nhóm lệnh chức năng Dynamic Measurements.Bảng đo thông số Charts Manager được sử dụng kết hợp với lệnh đo thông số Length Measure.Với những ai làm rập, chỉnh sửa rập, …

Piece Properties Trong Optitex

Piece Properties Trong Optitex sử dụng khi bạn muốn xem hoặc chỉnh sửa thông tin thuộc tính của chi tiết rập.Trong Optitex PDS ngoài Piece Properties còn có Properties Button, Properties Dart, Properties Pleat,Properties Point …Nội dung bài viết này mình chia sẻ Piece Properties Trong Optitex. Để xem thông tin Piece Properties trong Optitex PDS …
Game bài đổi thưởng