Phương Pháp Thiết Kế Quần Nữ Ống Đứng

A: Đặc Điểm Hình Dáng Quần Nữ Ống Đứng.

-Quần bốn mảnh, được thiết kế ôm hông, ống đứng , có khóa kéo may giấu ở cửa quần.
-Quần có chiết eo ở cả thân trước và thân sau

Phương Pháp Thiết Kế Quần Nữ Ống Đứng 1

B: Phương Pháp Xác Định Số Đo Quần Nữ Ống Đứng.

Dài quần: Đo từ eo xuống mắt cá chân ( hoặc theo ý thích của khách hàng)
Vòng bụng: Đo vừa sát quanh bụng chỗ bắt đầu tính dài quần.
Vòng mông: Đo vừa sát chỗ lớn nhất của mông.
Vòng đùi: Đo vừa sát chỗ lớn nhất của đùi.
Vòng gối: Đo vừa sát quanh gối chỗ điểm cao nhất của đầu gối.
Vòng ống: Tùy ý thích của khách hàng.

Phương Pháp Thiết Kế Quần Nữ Ống Đứng 2
Phương Pháp Thiết Kế Quần Nữ Ống Đứng 3

Số đo mẫu: DQ100 – VB 70 – VM 89 – VĐ 50 – VG36 – VÔ 22

C: Cách Tính Vải

-Khổ vải 1.50m = 1 lần dài quần + 5cm.
-Khổ vải 1.15m = 2 lần dài quần (đối với người có vòng mông từ 80 trở lên) + 5cm.

D: Phương Pháp Thiết Kế Quần Nữ Ống Đứng.

Phương Pháp Thiết Kế Quần Nữ Ống Đứng 4

1: Thân Trước:
-Gấp đôi vải, hai qua mặt phải áp vào nhau, mép gấp hướng vào lòng mình.
-AE dài quần = số đo + 3cm (gấu).
-AB hạ đáy = Vm/4.
-Từ A lấy vào A1 = 1 + 1,5cm.
-A1A2 rộng cạp = Ve/4+2(3)cm(ly).
-BB2 rộng thân trước (Rtt) = Vm/4+1cm.
-Ra cửa quần B2B1 = 3,5cm.
-Từ B lấy lên H tb = 7cm.
-HH’ là đường ngang mông = Vm/4+ 1cm (0,5cm).
-Từ B lấy vào B’ = 0,5cm.
-BC là hạ đùi tb = 8cm.
-AD hạ gối = số đo (hoặc = 1/2Dq + 5cm).
-Từ B2 ra cửa quần B1 = 3,5cm.
-Chia đôi BB1 ta được B3 = ly trung tâm.
-Từ C1 lấy rộng đùi đều sang hai bên C1C2 = C1C3 = Vđ/4 – 1cm.
-Từ D1 lấy rộng gối đều sang hai bên D1D2 = D1D3 = Vđ/4 – 1cm.
-Từ E lấy rộng đùi đều sang hai bên E1E2 = E1E3 = Vđ/2 – 1cm.

1.1: Cạp quần:
-Giảm đầu cạp từ A2 xuống từ 1 + 2cm.
-A2A3 = 3 + 3,5cm ( độ rộng của moi quần).
-Lượn cong đầu cạp (như hinh vẽ).

1.2: Cửa quần:
-Nối B2 với A2 rồi lượn hơi cong từ H, H xuống B’, B’ xuống C3, C3 xuống D3, D3 xuống E3.

1.3: Đường dọc quần:
-Lượn cong từ A1 xuống tiếp xúc với H, H xuống B’, B’ xuống C3. C3 xuống D3. D3 xuống E3.

1.3: Đường giàng quần:
-Nối B1 với D2 rồi lượn cong từ B1 xuống C2. C2 xuống D2. D2 xuống E2 ta được đường giàng quần.

1.4: Gấu quần:
-Nối E2E3 ta được gấu quần.
-Từ E2E3 lấy song song lên 3cm ta được gặp gấu.

1.5: Ly chiết:
-Từ đường ly chính lấy xuống 9 + 11cm ta được đuôi chiết (tâm chiết).
-Nối đầu chiết với duôi chiết ( nhv).

Phương Pháp Thiết Kế Quần Nữ Ống Đứng 5

2: Thân Sau:
-Sau khi cắt xong thân trước ta đặt thân lên phần vải định cắt song song (lưu ý khi đặt phải đặt sao cho ly chính đúng canh vải).
-Sang dấu tất cả các đường kẻ ngang A, B, C, D, E. Riêng đường ngang dũng B lấy xuống 1cm.
-Lấy rộng thân sau (Rts) = Rtt + Rđts.
-Rđts = ra dũng thân sau = Vm/10 + Vm/8.
-Từ điểm A1 của thân trước thống thường ta lấy ra, để tính rộng cạp thân sau.
-Rộng cạp thaansau = Vb/4+2(3)cm.
-Sau khi tính rộng cạp ta rông đầu cạp lên 1,5cm, rồi nồi với điểm ra dũng thân sau.
-Vạch còng dũng thân sau đi qua điểm 1/2 trúng truyên (như hinh vẽ).
-Từ các đường ngang đùi, ngang gối, ngang ống ta lấy đều sang mỗi bên = 2cm (như hinh vẽ).
-Vạch đường dọc quần và giàng quần song song với đường dọc và đường giàng của thân trước (như hình vẽ).

2.1: Ly chiết:
-Từ đường ngang cạp ta chia đôi được tâm chiết.
-Lấy xuống 11cm sao cho đường tâm chiết song song với đường gác quần.
-Lấy rộng chiết đều hai bên từ 1 + 1,5cm.
-Nối đầu chiết với đuôi chiết (như hình vẽ).
-Rông đầu chiết lên 0,5cm (như hình vẽ).

3: Các chi tiết phụ (đồ vặt).
-Cạp quần:
-Hai lá chính dọc vải, dài cạp = Vb/4 + 10cm, rộng cạp = 6cm.
-Hai lá lót ngang vải có chiều dài và chiều rộng bằng hai lá chính.
-Đáp khóa, dài 17cm, rộng trên 4cm, rộng dưới 2cm.
-Nếu có túi thì lót túi DxR = 30 x 14.

3.1: Đường cắt:
-Cạp quần, dọc quần, giàng quần để chừa 1cm.
-Gác quấn phía trên để chừa 3cm, phía dưới để chừa 1cm.
-Bản moi 3cm.
-Cửa quần thân trước 0,6cm
-Gấu cắt đứt.

E: Qui Trình May Quần Nữ Ống Đứng.

1.Sang phấn ly chiết, các đường dọ, giàng quần.
2.May chiết.
3.May túi quần (nếu có).
4.May và tra khóa.
5.Ráp đường dọc quần, giáp đường giàng quần.
6.Ráp đường gác quần.
7.May và tra cạp (tra đỉa quần nếu có).
8.Lên gấu (có thể may hoặc lên bằng tay).

Nguồn nội dung bài viết: Tập 1 Sách Giáo Trình Thiết Kế Sơ Mi, Quần Âu, Chân Váy, Đầm Liền Thân, Veston, Áo Dài “CN. Cao Bích Thủy (chủ biên)-CN. Lê Hải”

4/5 - (3 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết