Cùng Tham Gia Browzwear VStitcher 3D Indie Program for Apparel Professionals

Ngành công nghiệp thời trang đang trải qua một cuộc cách mạng kỹ thuật số.Cho đến gần đây, thời trang đã đi từ bản phác thảo giấy, đến các mẫu giấy, đến các mẫu thêu tay.Ngày nay, nhờ thế hệ công nghệ mới, các công ty thời trang hàng đầu đang làm tất cả những điều …