Phương Pháp Thiết Kế Áo Nữ Căn Bản

I: Cách Đo Áo Nữ Căn Bản

 • Dài áo (Da) : đo từ xương xương ót đến phủ mông (độ dài tùy ý).
 • Hạ eo (He): đo từ xương ót đến trên eo 2cm.
 • Ngang vai (Nv) : đo từ đầu vai trái sang đầu vai phải.
 • Dài tay (Dt): đo từ đầu vai xuống cánh tay (độ dài tùy ý).
 • Cửa tay (CT) : đo dài tay đến đâu, vòng thước dây ngang đó.
 • Vòng cổ (Vc) : đo vừa sát quanh chân cổ.
 • Vòng ngực (Vn) : đo vừa sát quanh chỗ nở nhất của ngực.
 • Vòng mông (Vm) : đo vừa sát quanh chỗ nở nhất của mông.
Phương Pháp Thiết Kế Áo Nữ Căn Bản 1

II: Cách Tính Vải Áo Nữ Căn Bản

 • Khổ 0,9m
  • Áo tay ngắn: 2 (bề dai áo + lai + đường may).
  • Áo tay dài : 2 (bề dai áo + lai + đường may) + 1 bề dài tay.
 • Khổ vải 1,2m: dài áo + dài tay + lai + đường may
 • Khổ vải 1,6m
  • Áo tay ngắn: dài áo + lai + đường may.
  • Áo tay dài: dài áo + lai + đường may + 30 cm.
Phương Pháp Thiết Kế Áo Nữ Căn Bản 2

III: Phương Pháp Thiết Kế Áo Nữ Căn Bản

*Số đo mẫu: Da: 65cm – He: 35cm – NV: 34cm – DT: 20cm (tay ngắn) – Ct: 26cm – VC: 32cm – VN: 84cm – VM: 88cm

phuong-phap-thiet-ke-ao-nu-can-ban

1: Thiết Kế Thân Trước.
a: Xếp vải.
Xếp 2 bên vải trung nhau, bề mặt vải úp vào nhau, biên vải hướng về phía người cắt cổ áo bên tay phải, lai áo bên tay trái.
-Đinh áo: 4cm
-Giao khuy (đinh nút): 1,5cm.
Các kích thước bề ngang đều tính tính đường giao khuy AB.

Phương Pháp Thiết Kế Áo Nữ Căn Bản 3

b: Cách vẽ Thân Trước.
AB: dài áo = Da + 65cm.
AC: hạ ngực = 1/4 Vn = 84/4 = 21cm.
AD: hạ eo = He = 35cm.

*Vẽ vòng cổ áo.
AE: vào cổ = 1/5 Vc + 32/5 – 6cm.
AF: hạ cổ = AE + 1cm + 7cm.
Nối EF. O là điểm giữa.
Trên OE1 lấy điểm O1. Đoạn OO1= 1/2 E1O.
Vẽ cong vòng cổ thân trước qua các điểm EO1F.

*Vẽ đường sườn vai.
AG: Ngang vai = 1/2 Nv = 34/2 = 17cm.
GH: hạ vai = 1/10 Nv = 3,5cm.
Nối đường sườn sườn vai EH.

Lưu ý : khi may áo có độn vai thì hạ vai phải nâng lên 1cm. (ví dụ : hạ vai 3,5cm-1cm=2,5cm

*Vẽ vòng nách áo.
CC1: ngang ngực = 1/4 VN + 2cm->3cm cử sộng = 21cm + 3cm = 24cm
CC2 = AG – 4cm = 17cm – 4cm = 13cm.
Nối HC2. I la điểm giữa HC2.
Nối C1I. J là điểm giữa JC2.
Vẽ cong vòng nách qua các điểm: H, I, K, C1.

*Vẽ đường sườn áo.
DD1 : ngang eo = ngang ngực – 2cm = CC1 -2cm = 24cm – 2cm = 22cm
BB1 : ngang mông = 1/4 Vm + 2cm-> 3cm cử động = 88/4 +3cm = 25cm.
B1B2 : giảm sườn = 1cm.
Vẽ cong sườn áo qua các điểm C1D1B2

*Vẽ lai áo.
BS; sa vạt = 2cm
Vẽ cong lai áo B2S.

c: Cách cắt Thân Trước.
-Vòng cổ chừa 0,5cm đường may.
-Sườn vai chừa 1,5cm đường may.
-Vòng nách chừa 0,7cm đường may
-Sườn áo chừa 2cm đường may.
-Lai áo chừa 2cm -> 3cm dường may.

2: Thiết Kế Thân Sau.
a: Cách xếp vải.
Từ biên vải đo vào 1/4 Vm + 3cm cử động + 2cm đường may gấp đôi vải lại, mặt phải vào trong, mặt trái ra ngoài.Nếp vải gấp đôi hướng về phía người cắt. Vẽ lai áo bên tay phải, cổ áo bên tay trái. Các kích thước ở bề ngang đều tính từ nếp vải gấp đôi AB.

b: Cách vẽ Thân Sau.
AB: dài áo = da = 65cm.
AC: hạ ngực = 1/4 VN = 21cm.

Phương Pháp Thiết Kế Áo Nữ Căn Bản 4

*Vẽ vòng cổ áo.
AE: vào cổ = 1/5 Vc = 6cm.
AF: hạ cổ = 2cm.
Vẽ cong vòng cổ thân sau EF.

*Vẽ đường sườn vai.
Tương tự sườn vai thân trước

*Vẽ vòng nách.
CC1: ngang ngực = 1/4 Vn +1cm -> 2cm cử động = 21cm + 2cm = 23cm.
CC2 = AG – 2cm + 17cm _ 2cm = 15cm.
Nối HC2
Vẽ cong vòng nách tương tự như vòng nách thân trước.

*Vẽ đường sườn áo.
DD1: ngang eo = ngang ngực – 2cm = CC1 – 2cm = 23cm – 2cm = 21cm.
BB1: nagng mông = 1/4 Vm +2cm-> 3cm cử đôg = 22cm +3cm = 25cm.
B1B2: giảm sườn = Giảm sườn thân trước = 1cm.
Vẽ cong sườn áo qua các điểm C1D1B2.

*Vẽ lai áo.
Vẽ cong BB2

c: Cách cắt Thân Sau.
Giống cách cắt thân trước. AB là đường vải gấp đôi.

3: Thiết Kế Tay Áo.
a: Xếp vải.
Từ mép vải đo vào 1/5 Vn + 2cm đường may, gấp đôi vải lại.

b: Cách vẽ Tay Áo.
AB : dài tay = Dt = 20cm.
AC: hạ nách tay = 1/10 Vn +3cm= 8,4cm + 3cm = 11,5cm.

Phương Pháp Thiết Kế Áo Nữ Căn Bản 5

*Vẽ nách tay.
CC1: ngang nách tay = 1/5Vn = 84/5 = 17cm.
Nối AC1. E là điểm giữa. Vẽ cong vòng nách tay trước và vòng nách tay sau.

*Vẽ đường sườn tay và lai tay.
BB1: cửa tay = 1/2 Ct + 2cm= 26/2 + 2 = 15cm
B1B2: giảm cửa tay = 1cm-> 2cm
Nối đường sường tay C1B2. Vẽ cong đường lai tay qua BB2.

c: Cách cắt Tay Áo.
-Vòng nách tay chừa đường may 0,7 cm.
-Sườn tay chừa 1,5cm đường may.
-Lai tay chừa 2cm.
BĐ: đầu bâu = CC1 – 1 cm = 5cm. Nối C1D. F là điểm giữa của C1D.
FF1 = 1cm
Khoảng giữa DB vẽ ra 1cm
Vẽ cong đường vành ngoài bâu qua các điểm C1F1DB.
-CC1 là đường vải gấp đôi.
-Cắt 2 miếng vải bâu chừa đều 1cm đường may chung quanh .
-Cắt vải viền chân bâu theo canh xéo.
Chiều dài = chiều dài chân bâu + 2cm.
Chiều rộng= 2,5cm.

Điểm A cách nút trên cùng 3cm.
B là điểm vào cổ thân trước.
BC: bể cao chân bâu = 3cm (tùy ý).
Nối AC kéo dài thêm đoạn CD = vòng cổ thân sau.
DE CD . DE = 5cm ( tùy ý, nếu DE càng lớn thì bâu áo càng ngủa ra phía sau).
EF BE.
EF: bề cao bâu = 7,5cm (tùy ý). Vẽ Fx EF.
G là Giao điểm của vòng cổ và đinh áo
GL = Gn (tùy ý, tùy kiểu bâu). Nối GL.

IV: Quy Trình May Áo Nữ Căn Bản

1.Vắt sổ mép vải các chi tiết bán thành phẩm.
2.Ráp sườn vai: áp đụng đường may nối lật.
3.May bâu áo.
4.Ráp bâu vào thân áo.
5.May tay áo: lêm lai áo, may ráp sườn tay.
6.Ráp tay vào thân áo.
7.Ráp sườn áo: áp dụng đường may can rẽ.
8.Lên lai, làm khuy, kết nút.

5/5 - (4 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
2 Bình Luận cho “Phương Pháp Thiết Kế Áo Nữ Căn Bản”
 1. Thuỷ
  • Hà Duy Tín

Bình Luận Bài Viết