Yêu Cầu Hệ Thống Máy Tính Khi Cài Đặt Gerber Accumark V10

Như các bạn đã biết, phiên bản phần mềm thiết kế thời trang, giác sơ đồ Gerber Accumark V10 đã xuất hiện.


Và bộ cài phiên bản này hiện nay cũng đang được chia sẽ tại: https://www.congnghemay.info/2015/05/gerber-accumark-family-dvd-10-0-0-351-download/

Yêu Cầu Hệ Thống Máy Tính Khi Cài Đặt Gerber Accumark V10 1

Phiên bản mới với rất nhiều thay đổi mới từ nhà sản xuất phần mềm. Nhưng kể từ phiên bản này nhà sản xuất phần mềm Gerber Technology cũng đã có sự thay đổi về yêu cầu hệ thống máy tính có thể cài đặt và hoạt động được phiên bản Gerber Accumark V10.


Các bạn trước khi cài đặt phần mềm vui lòng tham khảo và kiểm tra xem hệ thống cấu hình máy tính các bạn đang sử dụng có đáp ứng được các yêu cầu từ nhà sản xuất phần mềm Gerber Technology hay không trước nhé !.


Các phiên bản khi cài đặt Gerber Accumark V10 gồm có:
The AccuMark™ Family CD-ROM contains the following Gerber Technology Products:
* AccuMark™ Version 10.0.0.351
* Made to Measure System Version 10.0.0
* AccuNest™ Version 10.0.0.351
* AccuScan Version 10.0.0.351

Installed with AccuMark™:
* Pattern Conversion Wizard
* AM Batch
* CSV Tools
* Lconvert
* DXF File Converter

Installed with AccuMark™ and WinPlot:
* Problem Report Utility Version 8.6.54

Third party packages included on the CD-ROM
* MMC (Microsoft Management Console) Version 1.2
* Rainbow Security
* Sentinel Runtime Version 6.65

Hệ Thống Hệ Điều Hành Hổ Trợ:
* Windows 7 Ultimate, 32 and 64 Bit
* Windows 7 Professional, 32 and 64 Bit
* Windows 7 Enterprise, 32 and 64 Bit
* Windows 8 Pro, X86 and X64*
* Windows 8 Enterprise, X86 and X64*
* Windows 8.1 with updates
* Note: X86 is 32 bit and X64 is 64 bit. Additional files may be needed to be installed by the
user. Refer to section on Windows 8 Requirements.

Hệ Thống Hệ Điều Hành Không Hổ Trợ:
* Windows ME
* Windows XP
* Windows 95 and Windows 98
* Windows NT
* Windows 2000
* Windows Vista, all versions
* Windows 7 Home Premium, Home Basic, and Starter
* Windows 8 RT (tablet PC operating system)
* Windows 8 X86 and X64 Consumer Version
* Tất cả các phiên bản hệ điều hành không phải Microsoft.

Cấu Hình Máy Tính Theo Yêu Cầu Từ Nhà Sản Xuất Gerber Technology

Yêu Cầu Hệ Thống Máy Tính Khi Cài Đặt Gerber Accumark V10 2
Yêu Cầu Hệ Thống Máy Tính Khi Cài Đặt Gerber Accumark V10 3


Hệ Thống Plotters Hổ Trợ:
* AccuJet 510/520
* Accuplot 100
* Accuplot 300/310/320
* Accuplot 350
* Accuplot 700
* Accuplot 700-CXS
* Accuplot 700-VPS
* APC-L800 (Zund-L800)
* APC-XL800 (Zund-XL800)
* APC-L1200 (Zund-L1200)
* Gerber Infinity (Infinity)
* Gerber Infinity II (inf-II)
* Gerber Infinity 45
* Gerber Infinity 85
* Gerber MP series
* HP DesignJet 600
* HP DesignJet 700
* HP Windows device driver(hpwdev)
* HP7440
* HP7475A
* HP7595 (generic)
* HP7595 (hp7595)
* Investronica P2000(inv_p2000)
* Investronica Partner (INV_PART)
* Lectra FlyPen(Lectra)
* MicroJet 20/30
* MicroJet 30W
* MicroJet 60/85
* MicroJet 60W/85W
* Misomex
* Mutoh AC-1650 (mutoh-ac)
* SM-1000-1.5 (sample15)
* SM-1000-2.0 (sample20)
* SM-1000-2.5(sample25)
* SM-1000-3.0×2 (samp30x2)
* SP-100
* SP-120
* SP-150
* SP-200
* WildTA10
* WildTA10b
* WildTA10BL
* WildTA40
* WildTA400
* WildTA500
* Windows device driver(windev)
* XLp Series Plotters

Chúc Các Bạn Cài Đặt Thành Công !

5/5 - (1 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
5 Bình Luận cho “Yêu Cầu Hệ Thống Máy Tính Khi Cài Đặt Gerber Accumark V10”
  1. cam tu
  2. abdullah
  3. CRISTIANO
  4. simo

Bình Luận Bài Viết