Mẹo Thêm Chi Tiết Mới Vào Sơ Đồ Có Sẵn Trên Phần Mềm Lectra Diamino

Mẹo thêm chi tiết mới vào sơ đồ có sẵn trên phần mềm Lectra Diamino này thì chắc chắn với những ai sử dụng Lectra đều sẽ từng trên 1 lần cần sử dụng đến. Nghĩa là trong quá trình giác sơ đồ, khi đã hoàn thành xong nhưng lại muốn bổ sung thêm chi tiết mới hoàn toàn vào sơ đồ. Với khả năng hiểu biết của mình thì mình biết có 3 cách để làm việc này.

1: sử dụng chức năng Analogies trong Lectra Diamino ( cách này thì cũng được nhưng chỉ áp dụng với các sơ đồ đi 1 chiều, 1 hướng mà thôi, với các sơ đồ có kiểu giác xoay 90 hoặc 180 độ mà dùng chức năng này là sẽ hỏng luôn cái sơ đồ đã giác xong ).

2: sử dụng chức năng Additions / Deletions trong Lectra Diamino ( đây chính là cách mình sẽ hướng dẫn ở bài này, cách này rất tiện và có ưu điểm là áp dụng được cho  tất cả các kiểu đi sơ đồ ).

3: đây là cách hơi vất vả ^_^ in sơ đồ ra rồi kẻ ở ngoài.

Để thêm chi tiết mới vào sơ đồ có sẵn thì trước tiên là cần phải có chi tiết rập đó trên Modaris, các bạn có thể cho chi tiết đó vào chung cùng file rập Modaris của sơ đồ đã giác hoặc có thể tạo riêng file Modaris của chi tiết cần thêm mới vào cũng được.

Nếu cho vào chung cùng với file rập Modaris của sơ đồ đã có, cần tạo mới 1 bảng Variant cho chi tiết cần thêm mới.

Nếu tạo riêng file Modaris cho chi tiết cần thêm thì cũng cần phải tạo mới bảng Variant ^_^.

Chú ý là Fabric ở trong bảng thống kê chi tiết Variant của chi tiết cần thêm mới phải giống với Fabric ở bảng thống kê Variant của sơ đồ sẵn có.

Mẹo Thêm Chi Tiết Mới Vào Sơ Đồ Có Sẵn Trên Phần Mềm Lectra Diamino 1

Khi đã chuẩn bị xong thì các bạn mở sơ đồ cần thêm chi tiết mới.

Chọn Menu Tools, chọn Additions / Deletions, xuất hiện giao diện như hình dưới.

Mẹo Thêm Chi Tiết Mới Vào Sơ Đồ Có Sẵn Trên Phần Mềm Lectra Diamino 2
Mẹo Thêm Chi Tiết Mới Vào Sơ Đồ Có Sẵn Trên Phần Mềm Lectra Diamino 3

Các bạn chú ý đến cái khu vực đã được mình khung đỏ.

Bấm đúp vào ô Model: chọn file Modaris có chưa chi tiết rập cần thêm mới vào sơ đồ.

Bấm đúp vào ô Variant: chọn bảng thống kê chi tiết Variant có chứa chi tiết cần thêm mới vào sơ đồ.

Size: chọn Size.

Dir.: chiều, hướng chi tiết.

Qty: số lượng.

Bấm vào biểu tượng Mẹo Thêm Chi Tiết Mới Vào Sơ Đồ Có Sẵn Trên Phần Mềm Lectra Diamino 4

Lúc này bên khung Addition sẽ xuất hiện thông tin của các tùy chọn vừa làm.

Mẹo Thêm Chi Tiết Mới Vào Sơ Đồ Có Sẵn Trên Phần Mềm Lectra Diamino 5

Bấm Ok để kết thúc việc thêm mới chi tiết, lúc này sơ đồ sẽ xuất hiện các chi tiết các bạn cần thêm mới.

Mẹo Thêm Chi Tiết Mới Vào Sơ Đồ Có Sẵn Trên Phần Mềm Lectra Diamino 6

Để dể hiểu hơn Mẹo thêm chi tiết mới vào sơ đồ có sẵn trên phần mềm Lectra Diamino xin mới các bạn xem video dưới đây.

Đánh Giá Nội Dung Bài Viết

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
One Response cho “Mẹo Thêm Chi Tiết Mới Vào Sơ Đồ Có Sẵn Trên Phần Mềm Lectra Diamino”
  1. thuxuan

Bình Luận Bài Viết