Cài Đặt Optitex 15 PDS 2D-3D-Marker Nest Pro Trên Windows 10 X64bit

Có nhiều bạn hay hỏi mình về vấn đề cài phần mềm thiết kế thời trang 2D-3D, giác sơ đồ vi tính Optitex 15 trên Windows 10 x64bit có được không. Vì hiện nay key của phần mềm này phát tán khá nhiều trên mạng nhưng khi cài trên Windows 10 x64bit sẽ bị dump Windows ngay. Chắc chắn sẽ phải cài lại Windows.

Cài Đặt Optitex 15 PDS 2D-3D-Marker Nest Pro Trên Windows 10 X64bit 1

 

Cài Đặt Optitex 15 PDS 2D-3D-Marker Nest Pro Trên Windows 10 X64bit 2

Video Cài Đặt Phần Mềm Optitex 15 PDS 2D-3D, Marker Nest Pro trên Windows 10 x64bit.

5/5 - (1 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
5 Bình Luận cho “Cài Đặt Optitex 15 PDS 2D-3D-Marker Nest Pro Trên Windows 10 X64bit”
  1. Trương Thị Thuý Nga
    • Hà Duy Tín
  2. mostafa sibai

Bình Luận Bài Viết