Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Optitex PDS

Màn hình giao diện chính của phần mềm thiết kế thời trang Optitex PDS.

Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Optitex PDS 1
Trên màn hình giao diện có các menu chức năng chính bao gồm: File, Edit, Piece, Grading, Pleats, Dafr, Seam, Design, Template,Wiew, Opitions, Hefp.

4.7/5 - (10 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
8 Bình Luận cho “Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Optitex PDS”
  1. nguyễn đình thực
  2. MinhT
  3. hai
  4. Trần Bùi xuân
    • Hà Duy Tín
  5. Trần Bùi xuân

Bình Luận Bài Viết