Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Optitex PDS

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Màn hình giao diện chính của phần mềm thiết kế thời trang Optitex PDS.

Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Optitex PDS 1
Trên màn hình giao diện có các menu chức năng chính bao gồm: File, Edit, Piece, Grading, Pleats, Dafr, Seam, Design, Template,Wiew, Opitions, Hefp.


Bình Luận Bài Viết