Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris mình chia sẻ ở bài này là Cách Tạo Xếp Ly thẳng và Cách Tạo Xếp Ly xéo.
Trong nội dung bài viết, mình chia sẻ căn bản thao tác thực hiện Cách Tạo Xếp Ly.
Các bạn muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris có thể tải file tài liệu cuối bài viết.

A: Cách Tạo Xếp Ly Thẳng Trong Lectra Modaris.

Với cách này, phần mềm cho phép tạo xếp ly thẳng trực tiếp trên chi tiết rập và cộng giá trị mở xếp ly vào chi tiết rập.
Lệnh chức năng: F5 => Effective Pleat
Thao tác các bước thực hiện.
1: Home chi tiết rập cần tạo xếp ly thẳng.
Xác định vị trí điểm cần mở xếp ly trên chi tiết rập.
VD: chi tiết như hình dưới có kích thước 30CM x 15CM. Mở xếp ly thẳng ở vị trí 1-2.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 1

Ở lệnh chức năng Effective Pleat, bấm vô tam giác nhỏ ở góc phải của lệnh Effective Pleat để mở Menu lệnh tùy chọn thêm.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 2

Chọn Fold Notches sẽ lên cửa sổ có giao diện như hình dưới, sử dụng để thiết lập cách phần mềm sẽ thể hiện dấu bấm trên đường xếp ly.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 3

Bấm chuột vào các vị trí muốn thể hiện dấu bấm trên đường xếp ly thẳng (ý nghĩa các vị trí này các bạn đọc trong file tài liệu cuối bài). Có thể thay đổi kiểu dấu bấm ở Notch Tools hoặc bấm giữ chuột trái vô No Mark để thêm kiểu dấu định vị.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 4

Xong bấm Close để đóng cửa sổ.
Bấm chọn vô lệnh Effective Pleat => chọn vào vị trí cần mở xếp ly trên chi tiết rập.
Khi bấm chọn vô vị trí 1, sẽ lên hộp thoại để nhập các thông số cần thiết chi xếp ly.

– Depth from edge Begin: độ rộng xếp ly ở điểm bắt đầu.
– Depth from edge End: độ rộng xếp ly ở điểm kết thúc.
– Quantity: số lượng xếp ly.
Nhập xong các thông số, nhấn Enter => kéo chuột chọn vào điểm thứ 2 để tiến hành tạo xếp ly cho chi tiết rập.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 5

Chương trình sẽ tạo thêm 1 chi tiết mới, chi tiết này đã được mở xếp ly thẳng.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 6

Nếu bạn nhập thông số Depth from edge Begin và Depth from edge End không giống nhau. Kết quả chi tiết rập sẽ mở xếp ly kiểu như hình dưới.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 7

B: Cách Tạo Xếp Ly Xéo Trong Lectra Modaris.

Như chi tiết rập Thân dưới đây, mình sẽ tạo xếp ly xéo ở vị trí dưới lai.
1: Xác định vị trí điểm cần mở xếp ly trên chi tiết rập.
Sử dụng lệnh chức năng F1 => Slider, Developed hoặc Add Point để tạo điểm => chuyển điểm đó thành điểm Vuông.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 8

2: Tách điểm Vuông đó thành 2 điểm bằng lệnh Detach.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 9

3: Tạo chiều dài cho ly xéo bằng cách sử dụng lệnh Straight ở F1.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 10

3: Ghim các điểm không chỉnh bằng lệnh Pin.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 11

4: Sử dụng lệnh chức năng Stretch ở F3 để mở xếp ly.
– Shift X, Shift Y dùng để nhập giá trị cho điểm di chuyển
– Rotation: nhập độ quay cho đường từ vị trí gốc sang vị trí mới
– dl: khoảng cách theo đường thẳng từ vị trí cũ của đường đến vị trí mới.
– X,Y: dùng để nhập giá trị cho điểm gốc
– Scale: tỉ lệ theo phần trăm chiều dài của đường

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 12
Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 13

Nhập thông số xong, nhấn Enter để kết thúc lệnh.
Kết quả sẽ được như hình dưới.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 14

5: Dùng lệnh Straight để kẻ thêm đường còn lại của xếp ly.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 15

6: Dùng lệnh Seam bóc tách chi tiết trên để có chi tiết ly xéo hoàn chỉnh.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 16

C: Chuyển Ly Xéo Cắt thành Ly Xéo Liền.

Sử dụng lệnh chức năng F5 => Dart cap.
Bấm chọn vô tam giác nhỏ ở góc phải của lệnh Dart cap => chọn Fold Notches => chọn vào các vị trí muốn thể hiện dấu bấm => Close.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 17

Bấm chọn lệnh chức năng Dart cap => 1 bấm vô điểm tâm ly xéo => bấm vô điểm 2 là chiều dài ly xéo => bấm vô điểm 3 là độ rộng mở ly.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 18

Kết thúc, phần mềm tạo thêm chi tiết mới có ly xéo liền.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 19

D: Xoay Ly Xéo Sang Vị Trí Bất Kỳ Trên Chi Tiết Rập và Đóng Vị Trí Ly Cũ.

Sử dụng lệnh chức năng F5 => Pivoting Dart.
1: Home chi tiết rập có ly xéo cắt => tạo điểm xác định vị trí muốn xoay ly xéo sang đó.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 20

2: Chọn lệnh chức năng Pivoting Dart => 1 bấm vô điểm tâm của ly xéo => 2 bấm vô điểm mở đầu của ly xéo => 3 bấm vô điểm mở kết thúc của ly xéo => 4 bấm vô vị trí điểm muốn xoay ly xéo sang => nhập thông số vào hộp thoại.
– Ratio: thu nhỏ tỉ lệ của ly xéo gốc
– dl: khoảng cách mở của ly mới
– Rotation: độ quay từ vị trí ly cũ đến ly mới

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 21

Nhấn Enter để kết thúc lệnh => chi tiết mới được tạo với vị trí ly xéo đã thay đổi.

Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris 22

Link Download Tài Liệu Các Lệnh Chức Năng Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris:

https://mega.nz/file/fAh0DLTA#Z-e-VSNGdyQGNTHIyStEwoYAUhfDPxeWhKhiEIY-Y48
Mật khẩu xả nén và mở file: haduytin2you

Tham khảo thêm:

  1. Cách tạo Xếp Ly Trong Gerber Accumark
  2. Cách tạo Xếp Ly Trong Optitex PDS.

Chúc Thành Công !

4.5/5 - (13 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
3 Bình Luận cho “Cách Tạo Xếp Ly Trong Lectra Modaris”
  1. Mr Hoàng
  2. vũ hoa
  3. Alejandro

Bình Luận Bài Viết