Chức Năng Sheet Lectra Diamino Marker Manager

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Phần Sheet trong Lectra Diamino Marker Manager này thực ra cũng chính là phần Marker Creation ở các phiên bản V5, nhưng ở phiên bản V6 này đã được Lectra chỉnh sửa, bổ sung thêm rất nhiều chức năng mới, thân thiện hơn với người sử dụng. Riêng với mình thì cảm thấy tuyệt vời vì ở chính phần này đã được bổ sung thêm chức năng giúp mình in thông tin của toàn bộ sơ đồ của mã hàng mà mình cần. Mục đích là để mình làm định mức. ( phần này mình sẽ giới thiệu ở bài khác ).

Bài này mình sẽ giới thiệu sơ qua 1 số chức năng chính của phần Sheet trong Marker Manager, mong là sẽ giúp được các bạn tiếp xúc với phiên bản mới tốt hơn.

Chức năng chính của Sheet cũng như Marker Creation là giúp người sử dụng tạo nhiều sơ đồ cùng một lúc, và có thể cho nhiều sơ đồ đó chạy tự động hoặc lập danh sách chạy tự động.

Để sử dụng phần Sheet thì các bạn mở chương trình Marker Manager, thay đổi đường dẫn đến mã hàng cần làm, sẽ cần tạo Fabric Generalities ở Constraints trước, bước này là bước bắt buộc phải làm.

Chọn Tab Sheet, mình sẽ giới thiệu 1 số chức năng chính sau.

Biểu tượng  tạo mới bảng Sheet.

Biểu tượng  mở bảng Sheet đã được tạo trước.

Biểu tượng  mở danh sách sơ đồ tự động đã từng làm.

Biểu tượng  mở 1 sơ đồ hoặc nhiều sơ đồ có sẵn.

Biểu tượng  mở file rập cần làm vào bảng Sheet.

Biểu tượng  chèn thêm dòng trong bảng Sheet.

Biểu tượng  cập nhật sơ đồ đang làm.

Biểu tưởng  bắt đầu quá trình tạo sơ đồ.

Biểu tượng  lưu bảng Sheet

Biểu tượng  in bảng Sheet ( bấm vào biểu tượng mũi tên xuống ở góc để thêm tùy chọn ).

Biểu tượng  xuất bảng Sheet thành file CSV ( dùng Excel để mở file đc export ).

Bây giờ tới phần bảng Sheet. Các bạn chú ý ở góc phải. chọn là Creation để tạo sơ đồ.

Mỗi dòng là một sơ đồ. Phải chuột vào cột có cái ổ khóa để thêm tùy chọn.

Marker name: tên sơ đồ

Khi add file rập vào rồi thì ở cột tiếp theo sẽ là thể hiện bảng thống kê Variant và Size của file rập đó.

Width: khổ vải sơ đồ.

Fab.pres: kiểu trải vải, mặc định là single ply.

Fab.type: kí hiệu Fabric trong bảng Variant ở file rập Modaris

Fab.name: tên của Fabric Generalities.

Các bạn chú ý ở bảng sheet này, mỗi dòng là một sơ đồ, bấm vào ô có cột Variant tương ứng với Size cần làm để nhập số lượng sản phẩm trên sơ đồ. Phải chuột vào ô đó để tùy chọn chiều hướng các chi tiết. Các bạn nhập số lượng sản phẩm vào cột nào thì sơ đồ tạo ra sẽ là Size tương ứng ở cột đó

Ví dụ như hình dưới.

Muốn tạo sơ đồ ghép Size thì nhập số lượng sản phẩm ở các cột Variant cùng 1 dòng.

Ví dụ như hình dưới.

Phải chuột vào cột Variant sẽ có thêm các tùy chọn: Insert size, Delete Size, replace size…

Còn ở khung chức năng Thumbnails là để xem thông tin sơ đồ.

Đó là một số chức năng chính của phần Sheet ở trong chương trình Lectra Marker Manager.

Còn các bước thực hiện làm việc ở phần này thì các bạn vui lòng xem video dưới đây.